Kommentarer

Första och andra världskrigen (som i huvudsak var ett kontinuerligt världskrig med en paus däremellan) med Förintelsens industriella utrotning av judarna som den ultimata klimaxen, dödade Europas själ. Kristendomen var bara en blek skugga av sig själv under tiden efter detta, medan nya sekulära ideologier mobiliserade massorna och ledde Europa från aska till eld. 68-revolutionen skapades strax efter Europas förstörelse, medan det byggdes upp igen.

Det så kallade 68-upproret blev starten på den vänsterorienterade kulturrevolutionens marsch genom institutionerna som har fortsatt fram till idag, först inom akademin, media och kulturliv, senare i skolan, kyrkan, näringslivet (se bara på NHO, DNB, Equinor och Norska oljefonden). , polisen och militären. Den här matchen kröntes med seger någon gång runt 2010-2020. Rollerna byttes plötsligt om. Den gamla judisk-kristna kulturen marginaliserades nu och betecknades som sekteristisk och extrem, medan 1968-talets sekteristiska och extrema ideologi blev fanbärare och mainstream.

Vi ser resultatet utvecklas mitt framför våra ögon. Europa är kulturellt, värdemässigt och mentalt på knä. Det beror på att 68:ornas världsbild inte är baserad på verkligheten, det vill säga hur människan och världen är, utan på den utopiska idén om hur de vill att människan ska vara. USA och EU är i krig med sig själva. Allt som kan förstöras förstörs inifrån. Själva grunden som den västerländska civilisationen bygger på är på väg att krossas fullständigt till sin grund. Frågan vi nu alla bär inom oss är hur mycket längre centret kan bestå då det knakar i alla leder i västvärlden samtidigt som de västerländska eliterna ökar sina ansträngningar för att skapa ett nytt millennium, och det bara 77 år efter Hitlers fanatiska Tredje rike lagts till spillo.

Saker faller isär, centrum kan inte hålla….
De bästa saknar all övertygelse,
Medan de värsta är fulla av passionerad intensitet.

(The Second Coming av William Butler Yeats)

Things fall apart, the center cannot hold….
The best lack all conviction,
While the worst are full of passionate intensity.

(The Second Coming av William Butler Yeats)

Europa (EU) vill eller kan inte längre försvara sig fysiskt eller mentalt, utan har blivit sin egen värsta fiende. Det anses numera hatiskt att stå upp för sin egen kulturkrets och territorium, och på motsvarande sätt berömvärt att bekräfta och stärka främlingars kultur, intressen, religion och mål. Eliten har förvandlat sin befolkning till en potentiell fiende, och främlingar till sina allierade. Erdogan förstår det. I Nederländerna och Sverige finns nu islamofascistiska partier med starka band till den turkiska regimen.

Och Israel, som det enda landet i världen som har både kapacitet och vilja att stoppa ayatollornas kärnvapenbomber i Jihad, är mer kritiserat och demoniserat än något annat land i västerländska medier och kulturinstitutioner. Både Biden-regimen och EU försöker binda Israel på händer och fötter så att de inte ska kunna försvara sig. De vill visa Israel en så kallad slutlig tvåstatslösning (även om det i praktiken blir tre), vilket i praktiken inte är något annat än Hitlers Slutliga lösning i en ny förpackning.

I spåren av 68-revolutionen har väst inte bara stärkt sina potentiella och verkliga fiender med teknik, kapital, politiskt inflytande, utan också försvagat sina egna länder med värde- och kulturrelativism, kulturkritik, excentrisk mångfaldsideologi. Västerländska ledare har genomfört fyra krigsoffensiver för att försvaga sina nationer. Om de förstår det själva eller inte är irrelevant för den faktiska skada de har orsakat:

1. Mångfaldsideologin med dess värderelativism har försvagat kulturens bärförmåga baserad på självbedrägeri och falsk så kallad värderings- och livsåskådningsneutralitet, som i praktiken har varit negativ till den egna kulturen och verkat positivt främmande. till andras. Detta gäller särskilt islam. Neutraliteten var trots allt inte neutral utan bestod i att något måste ut för att något annat skulle gå in. Mångfaldsideologin har därmed bidragit till att bryta ländernas identitet och värdebaserade sammanhållning och underminerat nationalstaten som ram för demokrati, yttrandefrihet och välfärd.

Samtidigt har de mänskliga rättigheterna omdefinierats och blivit ett vapen för att bekämpa värdbefolkningens mänskliga rättigheter och frihetsrättigheter, samtidigt som asylinstitutet på motsvarande sätt systematiskt perverterats och förvandlats till ett immigrationskontor, ofta för högst intoleranta människor som medvetet bekämpar demokrati och yttrandefrihet i vår del av världen. Asylinstitutet har till stor del blivit en beskyddare av förföljarna och inte de förföljda.

2. Klimatideologin: Som vi kan se har detta satt fötterna under den ekonomiska, men också den demokratiska grunden som våra tidigare liberala, kristna demokratier vilade på. Klimatideologin har alltså angripit västländernas fysiska existensgrund.

3. Woke-ideologin och extremfeminismens ideologi som angriper familjen som institution och genus som identitet, men även vetenskap och rationalitet, samt institutioner som polis, försvar och kyrka. Här utspelar sig striden på både kollektiv och individuell nivå.

4. Den manipulerade vaccinideologin som är ett direkt angrepp på individens biologi.

Var mycket uppmärksam på att alla dessa fyra slagord/agendor uteslutande har dikterats och implementerats systematiskt i västländer, medan resten av världen är undantagen med vissa undantag. Islamiska länder har till exempel inte blivit piskade av EU, FN, Davos eller FN-systemet att underkasta sig dessa fyra agendor som västerländska medier, akademiska institutioner och tankesmedjor har ägnat all sin energi åt. Västerlandet försvagade sig självt och stärkte resten av världen.

Så vi står där vi står. Vi utmanas och pressas inte bara av Kina och militanta islams expansionism, utan ännu mer av vår egen elit och den systematiska demoralisering som befolkningen utsätts för på dagis, skolväsendet, media, politikerna och de många tusentals betalda opinionsaktivister i detta så kallade civila samhälle, som i verkligheten är statens och elitens förlängda armar in i våra liv och ekonomier. Vi går mot en vinter som gör att många måste välja mellan mat eller värme och eliten bryr sig inte. Inte i Stockholm och inte i Bryssel.

Bryssel kommer nu att intensifiera den energipriskris man har skapat genom att kräva ett maxpris på rysk gas. Det råder ingen tvekan om att de med detta visar att de har en agenda som är väldigt mörk, och det samtidigt som hela världen står på randen av ett världskrig som kan sluta i ett kärnvapenkrig. Det är inte bara väst mot resten. Det är väst mot sig själv. Man vet knappt var man ska börja saneringsarbetet när sanningen förtrycks av lögnaktiga medier och politiker.

Det är extra bittert att bevittna att Europa återigen förstörs av ambitiösa eliter som representerar borgarklassens och storkapitalets ambitioner i sina respektive länder, vilket också skedde under första och andra världskriget. Miljontals tyska, franska och brittiska pojkar och män användes som kanonmat av sina respektive eliter i skyttegravarna på västfronten. För vad? Miljontals män och kvinnor fick aldrig bilda familjer och bygga sina samhällen.

Och nu upprepas det i ny skepnad. Återigen kommer miljoner män, kvinnor, barn, byar och städer i Europa att offras för att främja deras maktelits dåraktiga, fåfänga, dekadenta och megalomana drömmar. De kommer att offras för att bygga de storslagna mångkulturella, klimatbaserade och ”hälsobaserade” visionerna som kommer att säkerställa den västerländska oligarkin och deras tjänande politiker-teknokrater ännu mer makt och pengar. Deras aptit verkar outsläcklig, vare sig det gäller rikedom eller makt. Och den här gången har de fler vapen till sitt förfogande för att förföra och kuva medborgarna än vad de styrande eliterna hade vid den tiden. Medan de blodtörstiga brinner efter mer makt, hotar de samtidigt att avsluta vår kontinent i ett inferno av blod och eld. För dem är det allt eller inget. Antingen total underkastelse eller totalt krig. Precis som för ayatollorna i Teheran och Qom.