Konstbild

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC.

Bildet viser et brudepar, slektninger og gjester ved et jødisk bryllup i i Bilki, Transkarpatia, som den gang lå under Tsjekkoslovakia.

I første rekke fra venstre til høyre: Zoltan Berger, Violet Mermelstein, Israel Mermelstein, Hana Mermelstein, Magda Mermelstein, og Eva Zocher.

I midtrekken: Rezsi (Weisz) Berger (brud), Bela (Weisz) Mermelstein, Avruham Weisz, Henja Rochel Weisz, Sura Berger, Rozsi Zocher, Raizel (?).

I bakre rekke: Sanye, Aaron Berger (brudgom), Ludwig Mermelstein, Choli Weisz, Samu Berger, Samu Zocher og Lajos Weisz.

Etter oppløsningen av Dobbeltmonarkiet i 1918 havnet Transkarpatia i Tsjekkoslovakia, men etter München-avtalen i 1938 grafset Ungarn til seg området. I 1944 ble det inntatt av Sovjet-hæren, og i 1945 ble det avstått til Sovjetunionen, og innlemmet i den daværende sovjet-republikken Ukraina.

I løpet av den tyske okkupasjonen av Ungarn, som varte fra mars til desember 1944, ble nesten hele den jødiske befolkningen i Ungarn, som den gang også omfattet Transkarpatia, deportert til Auschwitz under overoppsyn av den notoriske Adolf Eichmann (1906–1962).

De fleste av bildene i Auschwitz-albumet viser transkarpatiske jøder før de ble sendt til tvangsarbeid, som få overlevde, eller rett i gasskammeret.

Vi må dessverre regne med at de fleste av de avbildede personene ble myrdet i Ha-Schoah.. Flere av dem er oppført i Yad Vashems database over ofre.

Les også