Konstbild

Adolph Tidemand (1814–1876)
Olje på lerret oppklebet på trefiberplate, 21,5 x 17 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Ut fra den omtrentlige datering kan man gå ut fra at bildet er malt under kunstnerens opphold ved akademiet i Düsseldorf i årene 1837-40. Hvem som er avbildet er det visstnok ingen opplysninger om.

På denne tiden ble det mer og mer vanlig å gjøre skisser på stedet, men de store lerreter ble som regel malt ferdig i atelieret.

Les også