Nyheter

Det finns en ”reell risk” Skåne släcks ner under korta perioder den kommande vintern. Risken kvarstår trots fallande elpriser och kraftigt minskad elförbrukning.

Det uppger Svenska Kraftnät för Sydsvenskan.
”Det beror på att omvärldsfaktorer utvecklats på ett sådant sätt att Sverige i vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som tidigare vintrar”, skriver myndigheten till Sydsvenskan.

Fyra områden i Västeuropa löper risk för elnätet kan kopplas ner någon timme i taget, och sydligaste Sverige är ett av dem, enligt en rapport från Entso, en europeisk sammanslutning av stamnätsföretag, skriver Sydsvenskan.

Entso har målat upp ett antal scenarion kring hur elnätet kan påverkas. Ett av dessa är om återstarten av Ringhals 4 skulle försenas när det samtidigt kan råda brist på import av el från Tyskland, så kallad stödimport.

Entso skriver i sin rapport att i februari kan effektbristen bli skriande. Då står Sydsverige inför en akut effektbrist under 0,35 timmar, skriver Sydsvenskan.