Nyheter

Forskare i Malmö menar nu att elever i Malmö borde få fler möjligheter att studera sitt hemspråk. Detta med anledning av att Malmös elever har invandrarbakgrund och att staden till stora delar misslyckats med integrationen. I Malmös skolor är inte längre svenska ett majoritetsspråk.

Enligt Malmös hemsida är en tredjedel av Malmöborna födda utomlands. Irak och Syrien är de vanligaste födelselandet, som är arabisktalande länder. Två tredjedelar av personer mellan 5 och 19 år har invandrarbakgrund.

Forskning från Malmö visar nu på att svenska är ett minoritetsspråk på skolorna och forskare föreslår därför inte längre att svenska ska vara huvudspråket i undervisningen i skolorna. Om Malmös utländska elever istället undervisade på sitt hemspråk ”skulle skolan gå bättre”, hävdar forskare. Det rapporterade Sydsvenskan (2022-12-27).

Forskaren Erica Righard lyfter en studie där lärare uppger att elever i Malmö enbart kan få betyget E med det vardagsspråk de har. För ett högre betyg krävs ett större ordförråd vilket ”en stor del av eleverna inte har”. Righard föreslår därför att tillåta andra språk, så som arabiska i undervisningen i Malmö.

Erica Righard, docent i socialt arbete
Foto: Facebook

Erica Righard, docent i socialt arbete och biträdande professor vid Malmö universitet har  tidigare tagit fram en rapport till Tillväxtkommissionen säger det som tidigare har varit en ”högerextrem konspirationsteori” – att den inhemska befolkningen har blivit en numerisk minoritet i Malmö.

– När man pratar om integration tänker man som regel att en invandrad minoritet ska integreras med den inhemska majoriteten. Men i städer utan en numerisk majoritet så behöver man tänka kring integration på ett annat sätt, säger Righard till Sydsvenskan.

Samnytt har gjort en stor granskning av Righards sociala medier  vilket visar att Erica Righard har ett intresse för asylaktivism och är engagerad i  böand annat Refugees Welcome”.