Konstbild

Karl von Piloty (1826–1886).
Olje på lerret, 71 x 94,5 cm, Lenbachhaus, München.

Tysk titel; Nero auf den Trümmern Roms – Nero på Romas ruiner.

Det gamle Roma var flere ganger utsatt for store branner, den best kjente fant sted under keiser Nero i år 64. Ingen primærkilder er bevart, men de romerske historikere Cassius Dio, Suetonius og Tacitus har omtalt den. Bare hos Tacitus berettes det at Nero selv var mistenkt for å ha organisert brannen, og bare hos ham nevnes det at Nero skyldte på de kristne, og satte i gang en blodig forfølgelse av dem. I forbindelse med disse forfølgelsene skal apostlene Peter og Paulus ha lidd martyrdøden, Peter ved å ha blitt korsfestet med hodet ned, og Paulus ved halshugging. Men ingen andre forfattere, kristne som hedenske, siterer Tacitus om forfølgelsene i år 64 før Sulpicius Severus (c.363–c.425) Se kapitel 29 i annen bok av hans Sacred History, som finnes i engelsk oversettelse her.

Läs också