Nyheter

Svenska politiker har under flera år sagt att en hög invandring är nödvändigt för att lösa den framtida krisen med personalbrist inom vården. Trots miljoner invandrare så har vården stor personalbrist.

Det är tidningen kommunalarbetaren som avslöjar att sju av tio kommuner har brist på personal. Många kommuner har problem med bemanningen i äldresomsorgen. Enligt tidningen Kommunalarbetaren har sju av tio kommuner brist på personal. Antal övertidstimmar slår samtidigt nya rekord enligt tidningen.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård blir upprörd när hon får reda på hur mycket personalen har jobbat.

– Det är under all kritik och helt oacceptabelt, säger hon.

Hon anser att varje kommun måste tillsätta en kriskommission om personalbristen.

– Man måste gå till botten med varför det ser ut så här och vad man tänker göra åt det. Er enkät visar svart på vitt att det går åt fel håll.

Kommunal vill se högre bemanning inom vården. Men på SKR är man skeptiskt till om det ens går att få en högre personaltäthet. Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg, säger att högre personaltäthet bara är att glömma. Bengtsson tror inte ens att det är möjligt att behålla dagens bemanningsnivåer. Då måste en tredjedel av alla som tillkommer i yrkesverksam ålder de kommande tio åren börja jobba i äldreomsorg­en. I dag är det knappt fem procent.

– Det är inte realistiskt. Vi måste försöka hitta sätt att hantera äldreomsorgen så att det kan vara drägliga arbetsförhållanden och bra kvalitet men inte mer personal.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, håller med om att det kan bli svårt att upprätthålla dagens bemanning. Men för att klara en ”acceptabel” bemanning anser han att personalen i välfärden måste få betydligt större löneökningar än andra på arbetsmarknaden.

– Det kommer att bli konkurrens om arbetskraften och det är klart att vad man betalar spelar roll.

Det kräver dock höjd kommunalskatt, eller mer statliga pengar. Och motståndet mot båda är stort säger Calmfors till kommunalarbetaren.

Under åren så har det ifrågasatts om en stor invandringen är räddningen för vården. Opinionsbildaren Rebecka Uvell avslöjade 2020 myten kring att invandring räddar vården.