Nyheter

Det är Expressen som avslöjar att den ryske affärsmannen Stanislav Aleshchenko bor vid en av de viktigaste flottbaserna i Stockholms skärgård. Enligt Expressen har Aleshchenko levt i hemlighet i Sverige i många år. Nu jagar svenska myndigheter Aleshchenko.

Flera myndigheter har reagerat kring att ryska medborgare bosätter sig direkt i anslutning till en stor örlogsbas i Sverige och de berättar för Expressen att de är oroade över att utländska medborgare numer kan äga fastigheter så pass nära en militär anläggning. Området kring Muskö var fram till 1990-talet helt avstängt för utländska medborgare, men nu har alla sådana regler avskaffats.

Svenska myndigheter gör nu allt för att utreda huruvida Aleshchenko är bosatt eller tillbringar tid i Sverige och Skatteverket har begärt ut listor över hans kreditkortstransaktioner mellan 2016 och 2021 från hans bank. Kreditkortsköpen visar enligt Skatteverket att han tillbringat så pass mycket tid i Stockholm han ska anses vara skattskyldig i Sverige.

Efter en lång utredning fastslog skatteverket att den ryske affärsmannen levde i Sverige i sådan omfattning att han är skyldig att betala svensk skatt. Under sin utredning har skatteverket kommit framt till att Aleshchenko har dolda kapitalinkomster på hundratals miljoner kronor. Skatteverket vill nu att den ryske affärsmannen betalar 224 604 368 kronor senast den 26 januari. Affärsmannen hävdar att han inte bor i Sverige utan besöker ibland sin familj som bor i Sverige.

Aleshchenko kom över marken och fastigheten kring 2017. Då fanns där en fastighet som nu är riven och istället bygger den ryske affärsmannen en ny fastighet på tomten. En fastighet som ger direkt insyn till inloppet på den svenska örlogsbasen. Expressen skriver att det inte är affärsmannen själv som äger fastigheten utan köpet har gjorts av hans hustru. Enligt lantmäteriet så betalade hon närmare 18 miljoner kronor för fastigheten.

I november genomförde Kronofogden en betalningssäkring av Aleshchenko tillgångar och frös tillgångar i Sverige till ett värde av 96 miljoner, däribland fastigheten på Muskö.

Även om hustrun formellt står på lagfarten var, enligt Kronofogden, den rättmätige ägaren den ryske affärsmannen  Stanislav Aleshchenko, enligt Kronofogden. Värdet på fastigheten värderades då till 25 miljoner kronor. Hustrun överklagade beslutet och fick rätt på grund av en juridisk teknikalitet.

Däremot stod beslutet kvar för resten av de säkrade ägodelarna. En enorm en våning vid Humlegården i centrala Stockholm samt två andra lägenheter i innerstan, två garageplatser, en Porsche värd 1,2 miljoner och en klocka av märket Rolex värd 300 000 kronor.

Muskö örlogsbas är en militäranläggning som ingår i Haninge garnison. Anläggningen ligger på ön Muskö i Haninge kommun, och stod klar 1969, efter 19 års byggtid, som strategisk bas för svenska marinen.

Anläggningen är till största delen insprängd i urberget på Muskö, och är lika stor som Stockholmsstadsdelen Gamla stan.[1] Bergsanläggningen rymmer ett flertal underjordiska dockor samt verkstäder.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades det att Ostkustens marinbasskulle avvecklas. Beslutet fastslog att den svenska marinen bara skulle ha en marinbas, och verksamheten skulle koncentreras till Karlskrona. Därför började basen på Muskö avvecklas och den 3 juni 2005 hölls avvecklingsceremonin.
2019 återinvigdes örlogsbasen och är i dag en aktiv militär anläggning.

Les også