Nyheter

En 44-årig islamist har dömts av Blekinge tingsrätt för folkrättsbrott. Mannen tog bland annat en selfie ett avhugget huvud. Nu döms islamisten till fyra månaders fängelse.

2012 åkte 44-åringen till Syrien och anslöt sig till den al Qaida-kopplade grupperingen Mujahedeen Fi Ash-Sham, som stred mot regeringsstyrkorna under Syrienkriget.

På bilder som lades upp i propagandasyfte på Facebook och fler andra plattformar syns den åtalade posera vid tillfångatagna och dödade civila och soldater.

44-åringen lät sig fotas och filmas med döda kroppar. 44-åringen tog bland annat en selife med ett avhugget huvudet och skrev förnedrande saker i samband med inlägget.

Mannen publicerade flera bilder där han firade militära framgångar.
Foto: Polisens förundersökning

Straffet bestämts till fyra månaders fängelse. Tingsrätten har vid straffmätningen i mildrande riktning tagit hänsyn till att lång tid förflutit sedan brottet begicks”, skriver Blekinge tingsrätt i sin dom.

Enligt tingsrätten gjordes detta i syftet att sprida bilderna som krigspropaganda. Tingsrätten bedömer händelsen som en ”svår överträdelse” av den internationella humanitära rätten.

44-åringen medger att det är han på bilderna, men menar att syftet inte varit att kränka någon och att personerna på bilderna varit döda en längre tid.

Mannen skrev flera hånfulla inlägg på Facebook
Foto: Polisens förundersökning

Blekinge Tingsrätt Mål: B 2759-21