Konstbild

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC.

De gjengitte personer er Samuel (f.1887) og Adela Schiber (f.1890) og deres tre yngste barn Salomon (f.1922), Matylda (f.1926) og Emanuel (f.1919) til høyre. Da bildet ble tatt hadde de to eldste sønnene Liber (f.1913) og Gusta (f.1915) klart å komme seg til Palestina i henholdsvis 1932 og 1935. Bygningen i bakgrunnen kan være der Samuel Schiber hadde sitt skredderverksted.

Bare Emanuel og hans to eldre brødre overlevde Ha-Schoah, foreldrene og lillesøster Matylda ble sannsynligvis myrdet i utryddelsesleiren Belzec i august 1942. Salomon ble arrestert, mistenkt for å være ”sionistisk aktivist”, av Stalins hemmelige politi NKVD i mai 1941, og drept noen dager senere i det beryktede Brigitki-fengslet i Lwów.

Som vi kan lese her klarte Emanuel seg gjennom krigen som sovjet-soldat i artilleriet.

Läs också