Konstbild

Hans Memling (c.1430–1494)
Olje på tre, 51,5 × 36,5 cm, Capilla Real de Granada.

Den nytestamentlige tekst som her er illustrert, finner vi i evangeliet etter Johannes, 19, 25-27 og 38-42 (DNB 1930).

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med de velluktende urter, således som det er skikk hos jødene ved jordeferd. Men på det sted hvor Jesus blev korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri nogen var blitt lagt i; der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelses-dag; for graven var nær ved.

Den disippel Jesus elsket, identifiseres tradisjonelt med apostelen og evangelisten Johannes – men med en viss støtte i evangelieteksten kan han også forstås som Lazarus av Bethania, Martha og Marias bror. Kunstneren har også forstått hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena som fire forskjellige kvinner.

Läs också