Nyheter

Unga ser mörkt på samtiden och framtiden – samhället är på väg åt fel håll och färre ser möjlighet att påverka sitt liv. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern.

Nästan varannan ung person (45 procent) ser samhällets framtid som mörk och 53 procent tror att deras generation kommer att få det sämre än tidigare generationer. Trots detta ser tre av fyra ljust på sin egen framtid. Samtidigt upplever för första gången en majoritet (55 procent) av unga att samhället är på väg åt fel håll och färre anser att de har möjlighet att påverka sitt liv. Oron innebär bland annat att familj och vänner blivit viktigare, ändå sjunker vikten av att i framtiden hitta den rätte och skaffa barn. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern med svar från 16 000 unga mellan 15-24 år.

Att känna hoppfullhet inför framtiden generellt har återhämtat sig något sedan pandemin, men över tid är trenden nedåtgående. Idag är 29 procent oroade för framtiden jämfört med 21 procent 2015. Endast varannan ung, 52 procent, säger sig nu vara hoppfull inför framtiden vilket är en minskning med 10 procent under samma period.

– Generation Z är en individualistisk generation som har en ganska positiv bild av sin egen framtid även om den inte är lika positiv som tidigare. Men de är inte en generation som bara bryr sig om sig själva, det är uppenbart att de också oroar sig för samhället i stort. Den mörkare bilden av framtiden är något vi har sett under de senaste åren och inte bara något som kommer av krig och inflation även om dessa faktorer stärker den redan pågående trenden, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Undersökningen visar också ett mer materialistiskt tänk där konsumtion och pengar har blivit viktigare. I årets rapport är det nästan hälften (47 procent) som anger ”att tjäna pengar” är viktigast just nu. Detta jämfört med 36 procent 2020. Ekonomin är numera en stor stressfaktor i ungas liv där varannan (50 procent) oroar sig för sin ekonomi varje vecka.

– Att pengar har blivit viktigare har till viss del att göra med att möjligheterna var mer begränsade under pandemin, men förra årets mer lustdrivna ekonomiintresse bland unga handlar nu mer om oro och osäkerhet kring framtiden. Pengar blir istället, precis som familj och vänner, en form av trygghet där man vill skapa sig en stabil ekonomi och ta sig in på bostadsmarknaden, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

 

Ladd ner och läs hela rapporten