Nyheter

10 februari släpper Sameh Egyptsons sin avhandling som handlar om hur Muslimska brödraskapet infiltrerat svenska politiska partier, förbund, skolor och myndigheter. Nu försöker islamister stoppa hans disputation.

Det handlar om 740 sidor sprängstoff som kan komma att väcka starka reaktioner.
– Jag har arbetat med avhandlingen i över 20 år, till och från, säger han till Bulletin.

”Kära vänner! Det är dags för mig att försvara min tes att Islamiska förbundet i Sverige är den nationella filialen för det internationella Muslimska brödraskapet.”
Så skriver doktoranden och debattören Sameh Egyptson på Facebook om den doktorsavhandling som han på fredag lägger fram vid Lunds universitet.

Sameh Egyptsons doktorsavhandling bekräftar det som många forskare, journalister och opinionsbildare sagt under många år. Att muslimska grupper infiltrerat stora delar av svenska samhället. I sin avhandling tar han bland annat upp Islamiska förbundet (IFiS), som är det största muslimska förbundet och de driver Stockholms moské på Södermalm. Sameh Egyptsons skriver i sin uppsats att Stockholms moské fungerar som ett högkvarter för muslimska brödraskapet i Sverige. För detta har han fått kritik och kritikerna menar att Egyptson ljuger och förvanskar citat.

Innehållet i avhandlingen kritiseras av imam Mahmoud Khalfi vid Stockholms moské, som i avhandlingen pekas ut som en av de viktigaste svenska representanterna för Muslimska brödraskapet i Sverige

– Avhandlingen är som en polisiär utredning där han förvränger och samlar en massa saker, enbart för att svartmåla. Han förstör för tusentals personer, säger Mahmoud Khalfi till Dagens Nyheter.

Sameh Egyptsons doktorsavhandling kritiserar stora delar av svensk politik och flera myndigheter som enligt Egyptson har låtit sig luras av en islamistisk, antidemokratisk rörelse. Kommuner, institutioner och myndigheter som Folkbildningsrådet, Sida och Myndigheten för stöd till trossamfund har genom åren delat ut hundratals miljoner till studieförbund, skolor och organisationer som Egyptson pekar ut som styrda av islamister och antidemokrater.

– Jag menar att en liten grupp islamister har infiltrerat svenska politiska partier, skolor och studieförbund. De har lyckats med att bli ”muslimers representant” i Sverige – fast de i själva verket företräder Muslimska brödraskapet. Det blir väldigt tydligt när man tittar på vad ledarna säger på arabiska, till en arabisk publik. Då bekänner de sig öppet till Muslimska brödraskapet, säger Sameh Egyptson till DN.

Flera utpekade personer menar sig även ha hittat felaktiga översättningar och tolkningar av citat på arabiska. Personerna vill att forskningen som Sameh Egyptson ägnar sig åt ska etikprövas, och har skickat en lång lista på påstådda felaktigheter i avhandlingen till rektor vid Lunds universitet och prefekten på Sameh Egyptsons institution.

– Det vore katastrofalt om disputationen sker innan en etikprövning görs. Det är oansvarigt och oetiskt att hänga ut oss, utan att vi fått komma till tals, säger en av de utpekade.

Sameh Egyptsons är själv inte orolig över att hans avhandling inte skulle hålla måttet och är självsäker på sin forskning som han bedrivit i över 20 år.

Tanka ner avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige