Nyheter

Förundersökningen mot religionsforskaren Sameh Egyptsons uppmärksammade doktorsavhandling om islamistisk infiltrering i Sverige har lagts ner. Det uppger åklagare Pia Björnsson för nyhetsbyrån TT.

”Det var väntat, eftersom jag påbörjade min avhandling innan lagen (2003:460) om etikprövning ens existerade, något som mina kritiker inte brydde sig om när de anmälde mig”, skriver Egyptson i ett inlägg på X.

I februari 2023 godkände Lunds universitet hans avhandling ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige”.

I december åtalsanmälde Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) avhandlingen. Detta då man menar att Egyptson har hanterat känsliga personuppgifter kopplade till politisk uppfattning och religiös övertygelse samt uppgifter om brottmålsdomar.

Själv säger han att ”har agerat inom ramarna för den akademiska frihetens gränser”.

Egyptson skriver att de som anmälde honom ”var ledande politiska aktörer inom Islamiska förbundet och dess organisatoriska nätverk men också ledande personer inom föreningen Hjärta, tidigare inom Socialdemokratiska Tro och solidaritet”. Dessa personer omnämns i avhandlingen.

Religionsforskaren skriver att hans förhoppning nu är att etikprovningslagen omarbetas ”så att forskare ska känna sig fria” och kunna välja att forska om kontroversiella ämnen. Vidare vill han att man ska kunna ”forska om offentliga personer i ledande ställning utifrån källor och deras egna offentliga uttalanden, utan att detta ska bedömas som ’känsliga personuppgifter’”.