Konstbild

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828).
Etsning, koldnål og akvatint på papir, 21,8 × 32,5 cm, Museo del Prado, Madrid.

Spansk titel: Modo de volar.

Los disparates ble ikke publisert i kunstnerens levetid. I 1864 ble 18 trykk publisert som Los Proverbios (Ordspråkene), senere fant man ytterligere fire, og ut fra det bevarte materialet så man også at Goya selv benyttet betegnelsen Disparates – noe i retning av Tåpeligheter.

Modo de volar ble presentert som nummer 13 i 1864-versjonen, men Goya har ikke nevnt noe om hvordan rekkefølgen skulle være. Hvor vidt han skal ha vært inspirert av Leonardo da Vincis (1452–1519) skisser av mulige måter å fly på, er det umulig å si noe sikkert om.

Les også