Nyheter

I Kiev, Ukraina håller man nu på att upprätta ett fältkontor för att utreda ryska krigsbrott som kan ha begåtts i Ukraina. Svensk polis kommer att bidra med utredare på plats.

I förra veckan utfärdade Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) en arresteringsorder mot president Vladimir Putin för de tusentals misstänkta krigsbrott som Ryssland misstänks för sedan den invasionen en av Ukraina.

– Vi befinner oss vid en punkt där det inte längre är fråga om att alla de krigsbrott som Ryssland gör sig skyldig till i Ukraina ska lagföras, utan hur det ska ske, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M), till SVT.

Sverige har bidragit med sju miljoner kronor till domstolen samt skickat tre åklagare och sex utredare till åklagarkontoret. Nu planerar Polismyndigheten att bidra med fler utredare till fältkontoret i Kiev.

– Fältkontoret håller på att upprättas just nu och kommer att växa över tid. I det initiala skedet handlar det om att skjuta till tre utredare från svensk sida, säger Strömmer till SVT.

Tillsammans med motsvarande tillskott från andra länder kommer det att bli en rejäl utredningsresurs totalt sett, säger han.

Detta sker samtidigt som det varnats inom polisen för att man inte längre kan utreda allvarliga brott.