Nyheter

Ett samarbete mellan spansk och svensk polis har resulterat i långa fängelsedomar för tre ledande aktörer inom kriminella nätverk i Malmö.

De tre männen döms till vardera 30 års fängelse för två sprängdåd i Spanien i oktober 2018. Dåden kopplade polisen snabbt till uppgörelser i kriminella kretsar.

Misstankarna riktades tidigt mot flera medlemmar i ett brottsnätverk från Malmö, som etablerat sig på en spansk ort. Spansk och svensk polis har haft ett tätt samarbete både kring utredningarna om sprängningarna och kring två mord som också inträffade i Spanien 2018.

– Kriminella nätverk jobbar internationellt och det måste också polisen göra för att lösa de här allvarliga brotten. Vi har haft ett utmärkt samarbete med spansk polis med parallella utredningar för att få framfart, säger Peter Andersson, chef aktionsgruppsektionen i Syd som arbetar mot grov organiserad brottslighet

Polisen i Sverige och Spanien har arbetat nära varandra och gjort flera koordinerade tillslag mot kriminella nätverket i Sverige och Spanien.
Vid en insats i Malmö greps sex män med kopplingar till grova organiserade brottslighet. Genom en europeisk arresteringsorder utlämnades de senare till Spanien. Två av dessa har nu fått sina domar för sprängdåden.

– De här männen har varit aktuella i flera utredningar kring dödligt våld i Malmö. Det är en stor framgång att de, för brott begångna i Spanien, inte längre kan driva på våldsspiralen i vår stad, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

I höst ska åtal väckas angående två mord i Spanien. En av männen som dömts för sprängdåden är aktuell även i den utredningen.

Les også