Konstbild

Hjørneskap med seks bemalte felter av Lars Hertervig (1830-1902). Skapets høyde 136 cm, malte felt 19 x 20 cm. Olje på papir klebet på plate, Stavanger kunstmuseum.

Hos Digitalt Museum finner vi bedre gjengivelser av Hertervigs enkelt-dekorasjoner.

Etter utskrivelsen fra Gaustad sykehus i 1858 havnet Hertervig på Fattigkassen, og ernærte seg ellers ved strøjobber, deriblant malte dekorasjoner. I Stavanger kunstmuseum finner vi også dette landskapet, malt på lokket av et sybord, 40 x 52 cm.

Hertervigs stil er lett å kjenne igjen, og på den tid bildene ble malt på midten av 1860-tallet, ser det ut til at han hadde tilgang til oljefarger.

Läs också