Nyheter

Ebba Busch Thor.Foto: youtube

Sedan 2012 har mer än 800 religiösa hatbrott mot kristna symboler och byggnader förekommit i Sverige. Det är därför Ebba Busch och Andreas Carlson från KD kräver att människor talar ärligt om det moraliska förfallet i grannlandet.

Busch har norsk anor och är ledare för det svenska partiet Kristdemokraterna (KD). I en artikel i Expressen fokuserar Busch och KD: s juridiska politiska talesman Andreas Carlson på de många attackerna mot kristna byggnader etc.

Det är tyvärr bara ett axplock av händelser utav alla som skett. Sedan 2012 har det skett fler än 800 religiösa hatbrott på platser med kristen anknytning. Vi kristdemokrater har länge lyft det växande antalet angrepp på religionsfriheten, både i Sverige och i världen. Vi brukar vara ganska ensamma om det. Till exempel nämns inte ens brott mot kristna i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Trots att statistiken visar att hatbrott mot kristna och deras tro har ökat kraftigt.

Detta skapar motsättningar i Sverige, eftersom det handlar om attacker och vandalisering av symboler som betyder mycket för många svenskar: kyrkor vandaliseras, gravstenar välter. Media ignorerar till stor del dessa attacker, och det finns ingen offentlig diskussion om vad som händer. Handlingsplaner mot ”muslimsk hat” och rasism finns i överflöd. Ingen skyddar kristna, som alltmer utsätts för förföljelse. Detta är ett internationellt fenomen som inte är begränsat till Sverige.

Dessa angrepp kräver samhällets totala fördömanden och att rättsväsendet bereds möjlighet att ingripa hårt. Bara den svenska kyrkan har 3 400 kyrkor och närmare 2 000 kyrkogårdar. De ligger öppet och sårbart. Därtill kommer synagogor och moskéer som också attackerats. Polisen kan omöjligt skydda dem alla. Att religiösa byggnader inte får angripas oavsett hur väl skyddade byggnaderna och gravarna är måste i stället stå klart för alla.

Vi behöver börja tala öppet om det moraliska förfallet i det här landet. Vi får inte undvika att undersöka och prata om vad det är som sker av rädsla av att svaret inte är politiskt korrekt. Att symboler för religion vandaliseras och skändas är illa nog. Men om det får fortgå tillräckligt länge kommer snart andra uttryck för våld att manifestera sig i vårt samhälle som är än grövre.

KD kräver därför att polisen tar sådana ärenden på allvar och att detta fenomen diskuteras öppet offentligt. För Sverige är trots allt en demokrati byggd på kristna traditioner och absolut religionsfrihet för alla.

Människor ska kunna bära kippa, kors eller slöja i vårt samhälle utan att vare sig bli attackerade eller misstänkliggjorda.

Tyvärr är detta inte fallet i dagens Sverige. Det vill säga: Hijab kan antagligen bäras säkert, var som helst. Korsa och rycka? Inte lika uppenbart.