Konstbild

Tiziano Vecellio (c.1490-1576)
Olje på lerret, 68 x 62 cm, Museo del Prado, Madrid.

Motivet er hentet fra det 20. kapitel av evangeliet etter Johannes, vers 11-17 der Maria Magdalena som den første møter den oppstandne Jesus (DNB 1930).

Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøide hun sig og så inn i graven, og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!

Da hun hadde sagt dette, vendte hun sig om og så Jesus stå der; og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre! dersom du har båret ham bort, da si mig hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!

Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun sig om og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! det er mester. Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

I Vulgata gjengis det som i DNB er oversatt med Rør ikke ved mig! med Noli me tangere! (Det er en del uenignet om oversettelsen fra koini, Hold meg ikke tilbake! er en mulighet). I alle fall har Noli me tangere blitt en vanlig betegnelse for gjengivelser av dette motivet.

Bildet ble malt etter bestilling av Maria av Ungarn (1505-1558), keiser Karl Vs (1500-1558) søster. Dessverre endret bevaringstilstanden seg raskt, og i 1566 beordret kong Filip II at Jesu hode, som var det best bevarte av bildet skulle skjæres ut. Resten av bildet er tapt, men det ble utført en kopi av Alonso Sánchez Coello (1531-1588). Denne kopien er nå i Escorial.