Doc-TV

Det er forunderlig hvordan norsk presse har bundet seg til Biden-masta. Sterkere enn selv de mest systemtro amerikanske mediene. Dette er et fenomen vi ikke har sett før. Det var ikke slik under den kalde krigen. Da var det i det minste avskygninger. Nå er det en mening, og den er ikke oppe til debatt.

Per Olav Ødegård i VG ikke bare tror på fortellingen om Trump og Biden. Han fyller ut hullene så den blir enhetlig og uangripelig.

Men den er en eneste stor løgn.

Hvordan skal norske medier komme opp av grøfta som de har gravd seg ned i over flere år?

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!