Doc-TV

I Norge har nok 6. januar betydd mer for journalister enn for politikere og publikum. Mediene hadde levd høyt på Trump i fem år og 6. januar var et klimaks. Tre norske presseorganisasjoner skrev til den amerikanske ambassaden og anklaget Trump for å ha hisset til hat mot mediene. Overskriften var: NR, NJ og NP: – Tillit til mediene er tillit til demokratiet

Ett år senere kan vi si at den synonymiteten som her postuleres idag synes enda mer problematisk enn den gang. Nå har Washington Post beklaget at de bar ved til påstanden om at Trump kunne takke Putin for sin valgseier. Washington Post har endret noen av artiklene.

Denne innrømmelsen reiser en rekke spørsmål: Det var altså OK å piske Trump i tre år med Russia collusion og trekke hans legitimitet i tvil, men Trump og hans tilhengere hadde ikke lov til å gjøre det samme!?

Republikanske velgere oppdaget dobbeltmoralen og det hjelper ikke hvor tykt Biden og Harris smører på. Det virker mot sin hensikt å si at 6. januar var som 9/11 og Pearl Harbour eller enda verre.

For ett år siden ville flere kjente pressefolk ha Document ut av Redaktørforeningen. Slik gikk det ikke. Styret besinnet seg og kanskje de er glad for den avgjørelsen i dag? Vi er det eneste mediet som forstår og forklarer Trumps USA:

Det er en viktigere oppgave enn noen gang nå som Biden-regimet forsøker å forvandle USA til et overvåkingssamfunn. De har de teknologiske mulighetene og Demokratene og mediene har utviklet en retorikk som legimiterer en slik utvikling.

Da er det over og ut med friheten i Vesten.

Husk at de første minuttene er nedtellingen før sendingen starter. For å hoppe over dette kan dere gå til ca 04:00 minutter på tidslinjen i selve videospilleren.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Skriv en mail til dan@document.no hvis du ønsker å bli med på mailinglista der vi gir dere daglige oppdateringer om sendetider.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!