Doc-TV

World Economic Forum (WEF) og FN inngikk i 2019 et strategisk partnerskap for å akselerere oppfyllelsen av Agenda 2030. Denne preger politikken i mange vestlige land, ikke minst i disse dager – og fremfor alt i Norge, hvor Agenda 2030 er intet mindre enn en «overbygning» både for innenriks- og utenrikspolitikken.

Likevel er dette lite omtalt. Hvorfor?

Kanskje fordi antydninger om helt reelt samrøre mellom WEF, FN og vestlige toppolitikere gjerne avfeies som konspirasjonsteorier, også takket være «faktasjekkere» som henger seg opp i tekniske feilskjær hos kritiske medlemmer av offentligheten istedenfor selv å drive kritiske undersøkelser av makten.

I hendene på denne mafien blir ikke Vesten bare svekket, men går også over til å bli noe annet enn seg selv. I Beijing kan man sitte rolig og vente på å ta over hegemoniet. Hvor blir motkreftene av? Når våkner det sanne Vesten?

I torsdagens Dagsorden tenker Hans Rustad, Hanne Tolg, Helena Edlund og Christian Skaug høyt omkring disse tingene og beslektede spørsmål.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!