Doc-TV

Hvis man ser tusenvis av ungdommer som elsker landet sitt og vil redde det, forstår man at det er håp for Amerika. Trump er den voksne som sier det de er kommet for å høre: Afghanistan var en katastrofe. USA var respektert under hans ledelse. Nå må Biden gå på tiggerferd til Midtøsten og folk ler av ham. Det er en ydmykelse av USA uten sidestykke. En administrasjon kan bli tilgitt mye, men ikke nasjonal ydmykelse.

Trump reetablerer de standarder som de fleste fremdeles bekjenner seg til: Det finnes bare to kjønn og menn i kvinnesport ødelegger for kvinner. Dette er selvfølgeligheter, men ikke i dagens USA og ikke i Europa. Det trengs en konservativ bevegelse som kan gjenreise sunn fornuft.

Vil vi finne noe tilsvarende i Europa?

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!