Konstbild

Litografi etter forelegg av Joachim Frich (1810–1858), publisert i plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, med tekster av P. Chr. Asbjørnsen, utgitt av Chr. Tønsberg i 1848. Trykket er påført det følgende:

HAMMER RUINER ved Miösen,
Frich del. C. Müller lith.  Chr. Tönsbergs Forlag & Eiendom  Em. Bærentzen & Co lith Inst.

Mere om den gamle domkirken på Hamar, som ble påbegynt i 1152 og sto ferdig rundt 1200, kan vi lese her. Kirken ble ødelagt i 1567 under den nordiske syvårskrigen 1563-70.

Trykkingen av litografiene ble utført av Em. Bærentzen & Co. i København.

Läs också