Nyheter

Efter ett kort elavbrott under midsommarhelgen påverkades Pågens produktion och leveranser i en månad. Nu oroar sig Pågens inför vintern – För höga elpriser och nya elavbrott. Tillsammans med flera andra stora livsmedelsjättar varnar de nu för konkurser och arbetslöshet.

Bakom larmet står livsmedelsjättarna Orkla Food, Pågen och Nordic Sugar och flera stora förpackningsföretag som Smurfit Kappa. De uppger att läget nu ses som akut och varnar för att utvecklingen riskerar att sätta delar av Sveriges livsmedelsförsörjning på spel pga höga elpriser och brister i elleveranser, skriver Aftonbladet

Enligt livsmedelsproducenterna kommer ungefär 90 procent av all svensk livsmedelsproduktion från elområde tre och fyra.

– Om situationen fortsätter kan det hota vissa livsmedelsproducenters möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet, säger Henrik Julin, vd på Orkla Foods Sverige.

Berith Apelgren, informations- och hållbarhetschef på Pågen, uttrycker oro inför det rådande läget och vad som väntar framåt.

– Det har ju pratats väldigt mycket om hur viktigt det är med en stark svensk livsmedelsförsörjning och att beredskapen måste stärkas. Det som händer nu är precis raka motsatsen. Det måste till en förändring för det kan inte se ut så här månad efter månad, säger Berith Apelgren.

Bageribolagets produktion står för runt hälften av brödmarknaden i Sverige och klassas som ett samhällsviktigt företag.

De höga elpriserna får stora effekter genom hela kedjan i svensk livsmedelsproduktion.

– Vi ser ju hur hårt det här slår mot bönderna som befinner sig i första produktionsledet. 

Berith Apelgren lyfter även fram en annan orosfaktor för Aftonbladet: Risken för tillfällig frånkoppling av el på grund av elbrist. Det har Svenska Kraftnät tidigare för varnat som möjligt under vintern.

– Det får inte hända. Om vi får minskad produktionstid blir störningarna enorma och vi klarar inte att få ut den mängd bröd som går åt i Sverige.

Under midsommarveckan skedde ett elavbrott som varade en sekund. Men det räckte för att störa Pågens verksamhet så pass mycket att det påverkade leveranser veckor framåt.

Berith Apelgren berättar för Aftonbladet att det berodde det på en instabilitet i kraftledningarna och innebar att alla ugnar och kontrollpaneler var tvungna att startas om. Effekten blev att Pågen levererade ut fem procent mindre under det första dygnet efter stoppet, och hade kvarvarande problem under fyra veckor. Tanken på längre och återkommande stopp är svindlande, säger Berith Apelgren, till Aftonbladet.