Doc-TV

”Vi” er på en reise og gjenoppdager ting vi en gang lærte, nå på en ny måte. Vi som vokste opp i den gamle tiden lærte forskjell på rett og galt. Hvis vi gjorde noe galt fikk vi dårlig samvittighet. Denne dårlige samvittigheten var – uten at vi selv var klar over det – koblet til vår syndsbevissthet.

Denne syndsbevissthet var ”innstilt” i oss fra vi var barn. Det er derfor dåpen er viktig. Barnet vies til Gud. Den gangen fikk vi kristendommens budskap inn fra mange kanter: søndagsskole, skole, tegninger av Bibelhistorien – jeg har noen av dem ennå – salmer vi lærte utenat, salmer i Ønskekonserten (”Det er makt i de foldede hender”), søndagsgudstjenesten i radio kl 11.00 – da skulle det være stille, fra besteforeldre og høytider i kirken. Ingen var i tvil om hva sentrum var: korset, selv om de ikke gikk rundt og hadde det fremme i bevisstheten. Andre tok seg av det, så de slapp.

Slik er det ikke lenger. Nå er det ingen som tar seg av det. Korset vaskes vekk fra vår kultur. Det har å gjøre med at syndsbevisstheten har forsvunnet og med det forskjellen på rett og galt. Begrepene finnes fortsatt, men de betyr noe annet. De varierer i takt med politiske konjunkturer. Slik var det ikke før. Gud var Gud om alle mann var døde. Norsk natur fortalte oss at slik var det.

Noen har fordrevet syndsbevisstheten fra vår tilværelse. Det er et stort ran. Syndsbevissthet gjorde oss til mennesker.

Et menneske som tror det er uten synd er et farlig menneske.

I dag føler en god del mennesker seg forulempet av syndsbegrepet. Det er da ikke noe galt med dem! Den metafysiske dimensjonen har gått tapt. Vi er blitt flate og ensomme.

Bak denne fornektelse ligger, tror jeg, en angst for døden.

Syndsbevisstheten forsoner oss med oss selv og våre liv. At vi skal dø er det sikreste av alt, men nå vil vi ikke ta døden inn over oss. Vi er ved å skape oss en ny kosmologi der mennesket blir stilt i utsikt å trosse døden. Vi tror vi er våre egne forfattere som skriver våre egne liv. Vi merker ikke hvor latterlig dette er, hvor smått i øynene til Den store skaper. Han som skapte oss: Gud. Han har mange overraskelser i vente for oss.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!