Konstbild

Alterskapet i Røst kirke er et stykke kirkekunst i verdensklasse. Det er laget i Nederland, antakelig i Utrecht i 1520. Det inngår i en gruppe på til sammen fem alterskap som går under betegnelsen Leka-gruppen ettersom de kommer fra samme område, kanskje også fra samme verksted. Alterskapene er i dag blant de best bevarte fra tiden og området. De andre alterskapene står i kirkene Leka, Grip, Hadsel og Ørsta.

Helgenskapene ble gitt som gave av den 14 år gamle Isabella av Burgund til Kirken i Danmark-Norge. I 1515 var hun på vei til København for å bli hustruen til kong Christian II av Danmark-Norge da skipet hun var med kom ut for en kraftig storm. I bønn lovet hun å gi kirken i sitt nye fedreland gaver dersom hun overlevde. Med på overfarten var kongens nære rådgiver, erkebiskopen av Nidaros, Erik Valkendorf. Det kan være grunnen til at skapene endte opp i kirker langs Norges kyst.

I midten av alterskapet i Røst kirke står Olav II (Haraldsson), som var Norges konge fra 1015-1028. Han ble erklært for helgen i 1031 etter at han falt i slaget på Stiklestad i 1030. Helgenkongen er avbildet med sin tradisjonelle langøks og han holder foten sin på en drage som har ansiktstrekk lik kongens egne. Olav er kjent fra flere avbildninger med tilsvarende gåtefulle symbolikk, blant annet i en treskulptur fra 1400-tallet i Austervoll kirke i Sunnhordaland. Kunsthistorikeren Harry Fett (1875-1962) hevdet at dragen med menneskehode er Olavs egen indre demon som han prøver å undertrykke. Historikeren Per G. Norseng har påpekt at ”underliggeren” kan være symbol på de onde maktene Olav overvant.

Figurene på hver side av kongen forestiller utvilsomt to biskoper (på grunn av de gjenkjennelige hattene), men man er ikke sikker på hvem de to biskopene er. Det har vært foreslått at biskopen til høyre er St. Nikolas av Bari og at biskopen til venstre er St. Augustin.

Kilder: Riksantikvaren.no og Wikipedia.