Konstbild

Johannes Vermeer van Delft (1632–1675).
Olje på lerret, 74,1 x 64,6 cm, Royal Collection, Windsor Castle.

I mange av Vermeers interiørbilder spiller musikk-instrumenter en betydelig rolle. Ofte støter vi på strengeinstrumenter som luth, cister og viola da gamba, og den type tasteinstrument som på engelsk kalles virginal, i den nederlandske variant som er kjent under navnet muselaar. På norsk betegnes det ofte som spinett.

På innsiden av det åpnede lokket på bildets muselaar er det påført den følgende latinske tekst:

MUSICA LETITIAE COMES MEDICINA DOLORIS

som omtrent kan gjengis med Musikk er gledens ledsager og en medisin mot sorg.

The Royal Collection har en svært forstandig nettside om dette bildet.

Det er nærliggende å forestille seg at musikken som spilles i bildet kan ha vært noe i retning av dette – Jan Pieterszoon Sweelincks (1562-1621) Malle Sijmen (Tullete Simon).

David Clark Little spiller på en moderne muselaar-kopi.