Kommentarer

Som Victor Davis Hanson noterar på Fox News är det konstigt att Biden och demokraterna inte hyllar sina prestationer under den pågående valkampanjen. Det gäller inte minst de framgångsrika insatserna mot USA:s produktion av olja och gas. Inför presidentvalet 2020 lovade Joe Biden att strypa denna industri, och han har försökt hålla det löftet efter bästa förmåga.

Resultatet har inte bara blivit en explosion i bensinpriserna. Nu är det också ont om diesel. Som finanstidningen Bloomberg kan rapportera har USA bara diesel för 25 dagars förbrukning – den lägsta nivån sedan 2008. Energileverantören Mansfield Energy säger att kunder ofta måste köra från terminal till terminal för att få tanken fylld.

Tidigare i veckan meddelade banken Goldman Sachs att bristen på diesel inte bara har drabbat USA, utan sprider sig till Europa och kommer att orsaka högre bränslepriser för vintern. Enligt banken har det skett en underinvestering i raffinaderikapacitet samtidigt som raffinaderier har stängts, vilket särskilt har påverkat dieselproduktionen.

Bristen på diesel har fått leverantörer att avleda laster avsedda för den europeiska marknaden till amerikanska köpare. Minst två tankfartyg med ca. 90 000 ton diesel och flygbränsle som skulle ha gått till Europa har omdirigerats till USA:s östkust.

Även här kan vi därför tacka Biden-administrationen för dess framgångsrika energipolitik.

Naturligtvis, om den amerikanska regeringen inte kommer på något mycket snart, kommer hela samhället att stanna.
Frågan är om det var något som Bidens uppbackare hade planerat för att kunna göra drastiska statliga ingripanden. Du vågar snart inte svära något.