Notiser

I dag beslutade Folkhälsomyndigheten Covid 19-vaccinet Nuvaxovid ska inte längre ges till personer under 30 år.

Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit). Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid

– Vi följer läget noga och inväntar mer data. Men den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid behöver inte vara orolig.
Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten skriver att Nuvaxovid har inte använts i någon större utsträckning i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 7 000 doser. Det vaccin som är aktuellt för vaccination av personer under 31 år är Comirnaty, från Pfizer/BioNTech.