Doc-TV

Å tale sort er et dansk uttrykk som vil si at man lyver bevisst. Det passer på dagens mediebilde. Det begynte med Trump, nå gjelder det også alt som har med covid og pandemien å gjøre Nakstad & Co ønsker å fortsette hvor de slapp som om ingenting hadde skjedd.

Det har åpnet seg en stor tillitskløft og den blir bare større for hver dag som går.

Det er de personlige historiene som gjør dypest inntrykk. Folk som har tatt fire vaksiner og så blir alvorlig syke av covid. De skulle tatt en femte nå i høst, men gjør det ikke. I dag hadde NRK en story om at prosenten som føler seg mentalt svekket etter covid har steget fra 3 prosent til 9 prosent. Det er mange mennesker når utspørringen ble gjort blant 43.000.

En mistanke er sådd og den har bare blitt sterkere etter hver som tiden går.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!