Nyheter

Bankkollapsen som började i Silicon Valley har nu spridit sig till Europa där en av jättarna, Credit Suisse, vacklar. Credit Suisse är dubbelt så stor som Silicon Valley Bank.

Om finansmyndigheterna inte hanterar problemen på rätt sätt kan marknadernas makt riva ”förtöjningarna” i sönder och utvecklingen kan komma över styr. Det är denna rädsla som driver investerare att dra ut sina pengar. De vet kraften i en panikslagen ”mobb”.

Nedgången i Credit Suisse-obligationer och aktier indikerar att ”investerare bedömer att den här banken behöver räddas”, säger Joost Beaumont, chef för bankanalys på den holländska långivaren ABN Amro.

”Om tillsynsmyndigheter inte hanterar Credit Suisse-situationen bra kommer detta att skicka chockvågor genom hela sektorn”, sa han. ”För att göra saken värre har båda sidor av Atlanten bankproblem.”

Den tredje amerikanska banken är nu i allvarliga problem: First Republic Bank.

Det är den tredje efter Signature som går under.

En farlig frestelse när kristecken blinkar är att försöka lugna marknaderna. Men om det är tomma ord kommer de med största sannolikhet att avslöjas och orsaka ännu större panik. Styrelseordföranden för Credit Suisse försökte lugna ner det.

Ordförande Axel Lehmann sa på onsdagen vid en konferens i Saudiarabien att bankens kapital och balansräkning var stark, och att ”vi alla är händer på däck” för att ta itu med problem. Han sa att utsikterna till statligt stöd är ”inte ett ämne alls.”

Men det statliga ingripandet verkar vara vad marknaderna förväntar sig. De schweiziska och franska regeringarna säger att de kommer att prata tillsammans, men det är en tidsfråga.

Tid är vad finansmarknaderna inte har.

Obligationer som förfaller 2027, som låg på 90 cent på dollarn i början av månaden, föll från 70 cent på tisdagen till 31 cent på onsdagen. På en dag. Förtroendet tar slut.

Credit Suisse har status som en systemviktig bank. Det var ett arrangemang som infördes efter Lehman Brothers kollaps och innebär att banken måste ha större  reserver och vara beredd att minska sin verksamhet.

Banken klassas som ett ”systemviktigt finansiellt institut” enligt internationella bankregler skapade efter Lehman Brothers kollaps. Sådana beteckningar kräver att banken innehar högre kapitalbelopp och att den upprätthåller planer för en ordnad avveckling av sin verksamhet om den skulle hamna i problem.

Credit Suisse har 70 procent av sin verksamhet utomlands. Banksektorn är fem gånger större än schweizisk BNP.

Det förväntades att Europeiska centralbanken skulle höja räntorna med 0,5 procentenheter på torsdagen. Det är osannolikt att det blir något av det.

David Callahan, chef för kontantlösningar på Lombard Odier, en mindre rival till Credit Suisse i Schweiz, sa att hans egna kunder var nervösa.

”Credit Suisse driver den största delen av de problem vi hör om. SVB-stängningen och andra banknedläggningar som har följt har fått folk att ifrågasätta om det är rätt för kontanthantering att placera stora insättningar.” Han sa att de penningmarknadsfonder han förvaltar inte innehar några Credit Suisse-tillgångar.

https://www.wsj.com/articles/credit-suisse-shares-plunge-as-bank-storm-spreads-to-europe-7251349d