Nyheter

Irans högste ledare, Ali Khamenei, säger att Sverige är i krig med den islamiska världen genom att tillåta bränning av Koranen. Khamenei kräver att gärningsmännen utlämnas och säger att den strängaste straffet väntar dem. Enligt islam innebär detta dödsstraff.

År 1989 utfärdade ayatollah Khomeini en fatwa mot Salman Rushdie, en befallning om att Rushdie skulle dödas, oavsett var han befann sig. Nu säger Khamenei något liknande om Sverige. Menar han då också att svenskar är ansvariga? Det kan bli farligt för svenskar både inom och utom Sverige.

I en serie inlägg på Twitter kräver Khamenei att Sverige utlämnar de som låg bakom torsdagens koranaktion i Stockholm till det rättsliga systemet i islamiska länder. Khamenei är Irans andlige ledare.

Han fastslår också att muslimska lärda är överens om att den som kränker Koranen bör dömas till den strängaste straffet och hävdar vidare att den svenska regeringen har förklarat krig mot den muslimska världen och ”väckt ilska och fiendskap” i alla muslimska länder. (NTB)

Khamenei är inte Irans andlige ledare. Han är den högste ledaren på alla områden eftersom Iran är en teokrati.

Khamenei tävlar också med både Erdogan och Mohamad bin Salman i Saudiarabien om att vara trons beskyddare. Prästregimen är väl medveten om att Sverige inte är en teokrati, men det passar att uppröra muslimer över hela världen mot Sverige, precis som man gör i Irak, Pakistan och Turkiet.

Det kan bli farligt att vara svensk.

Mahmood Amiry-Moghaddam, som driver Iran Human Rights, påpekar just att Iran nu vill straffa svenska medborgare med döden. Han hoppas att Sverige och EU står upp för yttrandefriheten.

 

Iran är shiamuslimskt. Det finns en fara för att de två grenarna av islam kommer att tävla om att vara mest plikttrogna, det vill säga hämndlystna på Allahs vägnar. Som känt har många fått betala med sina liv i Iran för betydligt mindre förseelser än att bränna en Koran.