Nyheter

Sverige står inför en utmaning när kyla sveper över hela landet och sätter press på elsystemet. För att stärka beredskapen har oljekraftverket i Karlshamn inkallats och kan startas inom två timmar vid behov.

Enligt Svenska kraftnät har Sverige börjat importera el under måndagsmorgonen, med en kapacitet på uppemot 1 000 megawatt (MW), vilket är ovanligt i det normalt sett självförsörjande landet.

De kalla temperaturerna har resulterat i ökade elpriser. Enligt elbörsen Nord Pool uppgår kostnaden för en kilowattimme till 2:60 kronor i hela landet under morgontimmarna – priser som inte setts sedan förra krisvintern.

Under natten till måndagen återupptogs produktionen i Ringhals reaktor 4, som hade varit avstängd sedan förra veckans onsdag. Trots detta tar det ett antal timmar innan full effekt kan uppnås.

Situationen påminner om den ökade sårbarheten hos elsystemet under extremt kalla väderförhållanden och betonar behovet av att diversifiera och stärka energiförsörjningen för att möta dylika utmaningar i framtiden.

På grund av driftstörningar och stor import så rusar nu elpriserna i Sverige. På måndagsmorgonen kostade elen 2,6 kronor per kWh i hela landet, enligt Nord Pool. Så höga priser har inte setts sedan i vintras.

På grund av kylan har Sverige till och med tvingats importera uppemot 1000 megawatt el, enligt Svenska kraftnät.