Nyheter

Under de senaste två åren har Sjöviksskolan i Årstaberg, en grundskola med 830 elever, upplevt 166 incidenter av hot och våld riktat mot skolpersonal. En tidigare anställd som DN pratat med,  vittnar om en påtaglig våldskultur bland eleverna, där hot och fysiskt våld har blivit en oacceptabel del av vardagen. Senast i augusti ledde en allvarlig misshandel av en lärare till att ambulans behövde kallas in.

Eva Löfqvist, huvudskyddsombud för skolan vid Sveriges Lärare, betonar att den rådande situationen på Sjöviksskolan är långt ifrån normal. Enligt henne är antalet rapporterade incidenter på andra jämförbara skolor i området och under samma tidsperiod avsevärt lägre, varierande mellan 0 och 18 stycken.

En före detta anställd, som valde att säga upp sig i våras, ger inblick i en våldskultur som vuxit fram bland eleverna. Den höga personalomsättningen och bristen på insatser för särskilt stöd pekas ut som orsaker till elevernas oro och aggressivitet. Enligt personen använder elever med behov hot och våld för att få anpassningar i undervisningen, och andra elever efterapar detta beteende när de ser att det fungerar utan påföljder. Våld har därmed blivit ett verktyg för att uppnå önskade resultat, påstås det.

Skolinspektionen riktade 2022 kritik mot Sjöviksskolan för brister i arbetet med ordningsregler, utredningar av elevers behov av särskilt stöd och anmälningar av kränkningar av elever. Detta skedde inom ramen för en granskning som pågått sedan 2021. Trots att skolan har svarat skriftligt på åtgärder, har antalet uppsägningar sedan 2021 varit nästan dubbelt så många som snittet för Stockholms stads kommunala grundskolor.

Situationen på Sjöviksskolan kastar därmed inte bara en skugga över skolans rykte utan väcker även allvarlig oro kring säkerheten och välmåendet för både elever och personal.