Nyheter

Enligt färska siffror från polisen ökar antalet oskyldiga personer som skadas eller förlorar livet i samband med skottlossningar och sprängattacker kopplade till kriminella nätverk. Statistiken visar att under 2023, fram till mitten av oktober, har 28 personer drabbats – en fördubbling jämfört med hela 2022.

Brödtext: En oroande trend av gängvåldet i samhället tyder på att alltfler utomstående drabbas av den eskalerande konflikten mellan kriminella nätverk. Enligt uppgifter från polisen, som Ekot rapporterar om, har antalet oskyldiga offer ökat markant under 2023. Totalt har 28 personer skadats eller mist livet i samband med skottlossningar eller sprängdåd, vilket är en dubblering jämfört med hela 2022.

Erik Åkerlund, kommenderingschef vid Stockholmspolisen, förklarar situationen genom att peka på flera pågående konflikter inom den kriminella miljön. Dessa konflikter har lett till intensiva perioder där våld riktats mot varandras nätverk, och tyvärr har även oskyldiga drabbats.

Det framkommer att gängen inte bara riktar sina attacker mot personer med kopplingar till kriminalitet, utan även mot anhöriga utan sådana kopplingar. Dessutom har personer som blivit förväxlade med måltavlorna och de som helt enkelt befann sig på fel plats vid fel tidpunkt också fallit offer för våldet.

Situationen väcker starka reaktioner från samhället och myndigheterna, och polisen uppmanar till ökad uppmärksamhet och åtgärder för att bekämpa och förebygga dessa våldsdåd. Den pågående utvecklingen belyser behovet av att adressera och hantera de roten till de kriminella konflikterna för att skydda både de direkt drabbade och samhället i stort.