Konstbild

Jan van Huysum (1682–1749).
Olje på tre, 79 x 60,5 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Dikteren Henrik Wergeland (1808-1845) har berettet at han så dette bildet hos Stiftamtmand Thygeson på Nordre Skøien Hovedgaard, og dette inspirerte ham til diktet Jan van Huysums Blomsterstykke (1840) som kan leses i sin helhet her. Det finnes også en norsk Wikipedia-artikkel om bildet.

Flere av Jan van Huysums verker er gjengitt her.

Les også