Nyheter

Frankrikes president Emmanuel Macron är på besök i Sverige. Under pompa och ståt togs Macron emot av Hennes Majestät Konungen och senare på dagen mötte han med statsminister Ulf Kristersson. Tongivande under mötet med statsminister var relationen med Ukraina och hur viktigt det var att fortsätta stötta Ukraina.

Under den gemensamma pressträffen diskuterade president Macron den instabila globala situationen och det försämrade säkerhetsläget med statsminister Kristersson.

Macron betonade vikten av att Ukraina inte påverkas negativt om USA minskar sitt stöd. Han poängterade att det är nödvändigt att stödja det ukrainska folket både ekonomiskt och militärt, särskilt när det kommer till utrustning och militärutbildning. Macron underströk det strategiska målet att förhindra att Ryssland segrar och sa att de kommande månaderna är avgörande.

– Även om vi har turen att ha fortsatt starkt amerikanskt stöd är det primärt vårt ansvar. Ukraina är en del av Europa, och om vi vill ha ett Europa med stabil fred måste vi vara trovärdiga i vårt försvar, betonade Macron.

Presidenten påpekade också vikten av att Sverige går med i NATO och noterade att Frankrike stöder detta initiativ. De två ledarna diskuterade även fördjupade relationer mellan länderna, trots vissa konkurrenssituationer.

Ett av de viktiga samarbetena som nämndes var ett förnyat avtal om innovation för att främja hållbara, digitala och motståndskraftiga samhällen. Macron och Kristersson delade synen på att stärka banden mellan Sverige och Frankrike för att möta de utmaningar som den nuvarande världssituationen innebär.

Gemensamma samarbete och partnerskap var ledorden för de två ledarna under den gemensamma pressträffen.

– Vi fördjupar vårt partnerskap inom kärnkraft, skog och säkerhet, sa Ulf Kristersson.