Kommentarer

Bevisen är tydliga och visar nu tydligt att moderata liberaler borde möta verkligheten och förkasta det progressiva avantgardets politik som leder dem till ett civilisatoriskt självmord.

Det är lätt att tro att Amerikas enorma problem orsakas av tabbar och misstag. Men sanningen kanske är mycket värre? Kanske är civilisationens självmord just det som har varit planen hela tiden?

Victor Davis Hanson ställer denna fråga i American Greatness. Om man gör en liten genomgång av Bidens policy, verkar det som att målet faktiskt är förfall.

James Freeman i Wall Street Journal är inne på något liknande, och säger att politiker bör släppa det ”progressiva” varumärket så snabbt som möjligt. För det finns en gräns för hur många katastrofer ett varumärke kan överleva, och han har inte kunnat hitta en enda historisk civilisation som skapats av så kallade progressiva.

Hanson nämner klimatpolitik, nationell säkerhet, kriminalitet och den öppna gränsen i söder. På alla dessa områden tycks politiken vara skräddarsydd för den slutliga förstörelsen av ett blomstrande och liberalt upplysningssamhälle.

Klimat

Attackerna mot oljeindustrin är ett exempel, och regimmedia följer upp med att ständigt publicera hysteriska förutsägelser om att jordklotet närmar sig kokpunkten. De massiva klimatbidragen får näringslivet med på tåget. Vanligt folk luras av löften om välbetalda ”gröna jobb” i fantasin om ”grön industri” och en magisk voodooekonomi som kallas Bidenomics.

Men eftersom olja, kol och gas täcker 82 procent av världens energibehov är det i princip omöjligt att ersätta den med dagens teknik. Speciellt när man väljer ”förnybar” sol- och vindindustri som alternativ.

Resultatet är, som vi är väl medvetna om här i Norge, inflation, skyhöga energipriser, konkurser och höga räntor.

Klimataktivisterna bygger all sin galenskap på datormodeller som helt missar sina förutsägelser. Datormodeller som General Circulation Models har överskattat den globala uppvärmningen med 300 procent under flera decennier. Men hysterikerna vägrar att erkänna fel, de har alltid en ”förklaring” som de hävdar är rimlig.

Gränsen i söder

Vad gäller gränsen i söder finns det några intressanta punkter att diskutera. Biden bryter mot amerikansk lag, och det är så viktigt för honom att fylla USA med fentanyl, sexslavar och brottslingar att han offrar Ukraina för att fortsätta denna politik.

Det råder ingen tvekan om att massinvasionen är en avsiktligt förd politik, skriver Hanson.

The “great replacement” theory is not needed to prove this invasion intentional, obvious to any observer.

Antalet dödliga fentanylöverdoser i Oregon har ökat med 1 500 procent sedan före pandemin. Något liknande händer i hela USA. Nästan lika många amerikaner dör nu av överdoser varje år som dog under hela första världskriget.

Ändå låter Biden katastrofen fortsätta. Resultatet är att över 300 000 migranter och mängder av fentanyl invaderar USA varje månad.

Socialism

Det ultrasocialistiska synsättet syftar till att uppnå equity, det vill säga samma resultat. Som Churchill uttryckte det, parafraserat: Socialismens största dygd är att alla är lika olyckliga. Men som Orwell skrev: ”Alla djur är jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra.”

Thatcher sa det så här: ”The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”

Men Biden och hans crew får inte slut på pengar, eftersom de bara trycker nya efter behov.

Säkerhet

Nationell säkerhet ignoreras, och resultatet är kriget i Ukraina och Mellanöstern. Även houthierna saknar respekt för USA. Iran rasslar med sablarna och Kina fingrar på knapparna när det gäller Taiwan.

Biden är mer bekymrad över så kallade inhemska terrorister, vilket i praktiken betyder alla som stöder Trump.

Hur kan så kallade progressiva stödja Hamas och Iran, som slaktar de heliga hbtq-personer de hittar och brutalt förtrycker kvinnor? Den enda förklaringen är det massiva hatet mot judar, och att Israel anses vara starkt, och därför förtrycker de stackars mullorna.

Defund the Police och vården för våldsbrottslingar med rätt hudfärg är uppbyggda på samma sätt. Resultatet syns tydligt i städernas totala förfall.

Vackra städer som San Francisco, Portland, Seattle och Los Angeles, som alla drivs av progressiva, har blivit dystopiska helveteshål.

Självmord

Därför borde välmenande liberala demokrater inse att den progressiva galenskapen leder dem utför stupet, med ett tydligt mål att civilisationen begår självmord. Men detta händer för sällan och för sent.

Det är som gamla norrmän som röstar Ap för att de fortfarande tror att Ap bryr sig om arbetarklassen, trots att all politik som förs är direkt skadlig för arbetare som arbetar och betalar skatt.

Alexis de Tocqueville sa på 1800-talet att demokratisk despotism skulle utlösas, om alls, inte av öppen statsterror, utan av infantilisering av en förtroendefull befolkning.

Vi såg detta under pandemin: En hel befolkning hyllade myndigheternas tyranniska och idiotiska infektionsförebyggande åtgärder, och de som visade en viss form av tveksam skepsis blev utskällda och isolerade.

Med våra skolsystem blir vi dummare och dummare. Genomsnittlig IQ på universiteten har sjunkit med nästan 20 poäng de senaste tjugo åren. Även professorer framstår som babblande kretiner som inte längre kan definiera de enklaste ting, som vad en kvinna är.

Språket är under attack och det är snart omöjligt att föra en konversation med sina politiska motståndare, eftersom de har uppfunnit nya ord och begrepp. Fyra exempel räcker:

  • Transkvinnor är riktiga kvinnor. För att vara en riktig kvinna måste du vara en biologisk man.
  • Inflation Reduction Act. Man måste därför minska inflationen genom att trycka stora summor pengar och lägga ut dem på marknaden.
  • Reproductive Rights. Rätten att fortplanta sig innebär rätten att döda ett foster ända fram till födseln, det vill säga raka motsatsen till reproduktion.
  • Inkludering. I praktiken innebär det att utesluta alla som inte håller med om dessa psykiskt störda begrepp.

Alla får en högre utbildning, men få lär sig något. Det är därför många luras av hbtq-ideologi, klimathysteri och Hamasälskande judehatare.

Sic transit gloria mundi.

 

Les også