Gästskribent

I dagarna är det två år sedan familjefadern och juristen Fredrik Andersson mördades på Delta Gym på Hälsingegatan i Stockholm. Fredrik försökte avvärja ett mord när han sköts till döds av den då 17-årige armeniern Frunze Saghatelyan. Den tilltänkta måltavlan för Saghatelyans kulor var en man från ett rivaliserande kriminellt nätverk. Fredrik Andersson, som inte hade med uppgörelsen att skaffa, räddade livet på en medmänniska och fick plikta med sitt liv. Han efterlämnar hustru och tre barn.

Vad har våra rättsvårdande instanser åstadkommit i detta fall? Efter polisens gedigna utredning väcktes åtal. Försvarare och målsägandebiträden förordnades. Rättvisa skulle skipas. Offren, de efterlevande, skulle få upprättelse, de skyldiga straffas.

Fyra personer ställdes inför rätta. En åtalades för mord och tre för medhjälp till mord. Frunze Saghatelyan flydde efter dådet till hemlandet Armenien. Under sin vistelse där beviljades han svenskt medborgarskap. I tingsrätten dömdes han för mordet till 2 år och 11 månaders ungdomsvård. Två av de för medhjälp till mord åtalade männen skulle komma att frikännas från medhjälp till mordet men dömas för andra brott. Den tredje mannen som vi kan kalla för Muhammed frikändes helt.

Målet överklagades till hovrätten som skärpte straffet för Saghatelyan. Påföljden bestämdes till fyra års ungdomsvård. Hårdare kan en 17-årig mördare inte dömas i Sverige. Straffvärdet för en myndig gärningsman är 18 års fängelse. Muhammed frikändes än en gång från medhjälp till mord.

Muhammeds advokat Erik Jansson tillerkändes ersättning av staten med 640 363 kronor. 135 000 kronor hänförs till tidsspillan eller, med ett mindre kanslimässigt språkbruk, restid. Saghatelyans advokat Anna Sjölund ersättes av staten med 555 708 kr. Hennes tidsspillan värderades till 44 190 kronor.

Muhammed släpptes efter hovrättens dom ur häktet. Han beviljades för de tio månader han suttit frihetsberövad 320 000 kronor i ersättning av Justitiekanslern. Fanns det någon anledning till häktesvistelsen? Muhammed var länge förtegen om sina förehavanden före, under och efter mordet. Först efter att han tog del av förundersökningen fick han tillbaka vissa minnesbilder. Han kunde då förklara varför hans DNA anträffats på pistolkulorna och varför hans mobiltelefon åkt med i flyktbilen. Domstolen såg med överseende på Muhammeds minnesförlust och bedömde att de sent påkomna uppgifter han lämnade var av sådan art att en lägre misstankegrad plötsligt förelåg. Rimligt tvivel var förhanden. Justitiekansler Mari Heidenborg hade – med stöd i lagen – kunnat avfärda Muhammeds krav på ersättning. Den som till följd av ordkarghet så att säga själv sätter sig i finkan kan inte göra några som helst anspråk på vederlag. Heidenborg fann dock ändå för gott att öppna den stora plånboken.

Efter att advokaterna erhållit sina delar av kakan och den misstänkte medhjälparen inkasserat sitt skadestånd återstår frågan: Vad hände med änkan? Fick hon upprättelse och gottgörelse? Hur värderar rättsväsendet förlusten av en livskamrat? Vilket pris sätter man på den livslånga sorgen?

Fredriks änka mottog 60 000 kronor i skadestånd samt cirka 13 000 kronor som kompensation för förlorad inkomst. Hennes lidande värderas med andra ord till 10 procent av en advokats arbete och 20 procent av den för medhjälp till mord åtalade men friade Muhammeds tid i häktet. Enbart advokatens tidsspillan är i sig dubbelt så mycket värd som änkans förlust. Hans resor är mer värda än hennes sorg. Den praktiska innebörden av uttrycket allas lika värde kunde inte vara tydligare.

I Markusevangeliet berättas om en änka som skänker två kopparören till kyrkan. Jesus förklarar för lärjungarna att änkan har gett mer än de rika människor som donerat större belopp. Ty hon har gett allt hon har.

Statens kaka är stor och säker. Advokaterna och förövarna täljer guld. Änkan får en skärv. Vad ska man då ge för den svenska rättvisan?

Rasmus Dahlstedt, skådespelare, ordförande i Fredrik D. Anderssons Minnesfond
Ola Bengtsson, jurist

Texten ursprungligen publicerad på Rasmus Dahlstedts blogg, och återpubliceras här med författarens tillstånd.

Les også