Ur flödet/i korthet

Människor får inte låsa in sig i vad de anser vara krig genom att tänka för enkelriktat. Det är ett stort missförstånd att krig i första hand utkämpas med vapen.

Identitetspolitik och tredje världskriget är två sidor av samma mynt. Det är absolut nödvändigt i krig att ställa grupper i samhället mot varandra. Ledordet idag är onekligen tribalism.

Psykologisk och kulturell krigföring har förfinats genom generationer och är nu så potent att de flesta inte ens är medvetna om att woke är ett tankevirus som gör det nästan omöjligt att dra vettiga slutsatser.

Tänk bara på subkulturen av woke; cancelkulturen, som utövas som en tvåkomponent tillsammans med guilt by association.

Kan man med handen på hjärtat säga: ”Det här är helt och hållet friskt”? Kände du något som skavde när du sa det?

Det faktum att barnen nu ska vara på institution så mycket som möjligt, lära sig att bli woke i tidig ålder, lära sig att tvivla på om de föddes i rätt kropp eller om de på grund av ett tillverkningsfel har fått en lekamen som kraschar med mjukvaran, och landa i den underbart logiska slutsatsen att man måste skära i kroppen med en skalpell och injicera stora mängder medicin.

Och att kön är en relativ dimension, innan de kan förstå abstrakta begrepp.

Detta understryker bara hur brutalt krig är. Varken civila eller barn skonas.

Nu har ett australiensiskt damlag vunnit en turnering för att de fuskat. De tog med sig fem män i laget, men samhället får inte protestera när man fuskar så. Om man ifrågasätter fusket vankas det – efter psykopatens mönster – sanktioner.

Psykopati är – liksom totalitarism – falsk till sin natur. Och båda kräver att du accepterar falskheten utan att sura, vilket är en form av underkastelse.

Evolutionärt betyder det döden att bli övergiven av gruppen. Genom att vädja till denna sociala dödsångest måste man idag bli kancellerad om man ifrågasätter lögnerna och allt falskt.

Det är totalitarismens natur att folket hålls nere av folket självt.

När ett lag vinner på falska grunder , och man inte får göra invändningar mot det, är detta också en speciell konstruktion med ett syfte som är så gammalt att man skulle kunna tro att alla skulle kunna se igenom det.

Det är bara lite för självklart. Det finns ofta en anledning till att något blir ett vanligt uttryck: ”Söndra och härska”. Så enkelt kan krig vara.

Om kvinnor, män, homosexuella, lesbiska, transsexuella, svarta, vita och alla andra nu tillsammans reser sig mot globalisterna, lovar jag er att opinions- och makteliten kommer att pissa i byxorna.

Vi är många, och de är få.