Nyheter

Den tyska energikoncernen Vattenfall har genomfört en betydande affär genom att sälja 49 procent av aktierna i Nordlicht 1 och 2, sina tyska vindkraftsprojekt, till den framstående kemijätten Basf. Priset på aktierna förblir okänt, men det sägs vara en affär i miljardklassen.

Denna affär markerar en fördjupning av det redan existerande samarbetet mellan Basf och Vattenfall. Genom detta partnerskap strävar de efter att tillhandahålla fossilfri elförsörjning till stora kemiska produktionsanläggningar, särskilt i Ludwigshafen, Tyskland, som de båda företagen meddelar i ett gemensamt pressmeddelande.

”Genom vårt långvariga partnerskap med Vattenfall skapar vi förutsättningar för att uppnå våra mål för 2030, vilket innebär en minskning av utsläppen med 25 procent jämfört med 2018”, säger Martin Brudermüller, VD för Basf, enligt pressmeddelandet.

Det är värt att notera att Basf tidigare år 2021 förvärvade en andel i Vattenfalls betydande nederländska vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid, som har en kapacitet på 1,5 gigawatt. Vid den tidpunkten var den tyska försäkringskoncernen Allianz också delaktig i affären.

Även om priset för halva ägandet av Nordlicht 1 och 2 inte har avslöjats, förmodas det vara i flera miljarders kronor. Jämförelsevis såldes Vattenfalls brittiska Norfolk Offshore Wind Zone till RWE förra året för 963 miljoner pund, motsvarande cirka 13 miljarder kronor. Norfolk-anläggningarna har en kapacitet på 4,2 gigawatt, medan de anläggningar som Basf nu förvärvar sig i uppgår till 1,6 gigawatt.

Vindkraftsparksområdet Nordlicht ligger 85 kilometer norr om ön Borkum i tyska Nordsjön. Det rör sig om två separata delar: Nordlicht 1 med en kapacitet på cirka 980 megawatt och Nordlicht 2 med cirka 630 megawatt.

När de båda parkerna är i full drift förväntas produktionen totalt uppgå till cirka 6 terawattimmar per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1,6 miljoner tyska hushåll.

Ett slutligt investeringsbeslut ska enligt planerna fattas nästa år och själva bygget av Nordlicht 1 och 2 ska inledas 2026. Målet är att de ska vara i full drift 2028.

Källa: Vattenfall