Ur flödet/i korthet

Mer än 40 procent av brotten i Tyskland begås av personer utan tyskt pass, enligt brottsstatistik från den tyska polisen för 2023 som Die Welt har fått exklusiv tillgång till.

Statistiken, som Tysklands inrikesminister Nancy Faeser (SPD) kommer att publicera på tisdag, visar att antalet registrerade brott ökade med 5,5 procent till 5,94 miljoner från 2022 till 2023, och att våldsbrott, som ökade med 8,6 procent förra året, är det högsta på femton år.

Det innebär att cirka 41 procent av de misstänkta inte har ett tyskt pass.

Enligt Bild saknar cirka 12 miljoner av Tysklands 84 miljoner invånare, eller cirka 14 procent, ett tyskt pass. Med andra ord är utlänningar kraftigt överrepresenterade i den tyska brottsstatistiken.

Bland de mer än 900.000 misstänkta utlänningarna 2023 fanns 187.059 personer som inte hade laglig uppehållsrätt i Tyskland, en siffra som är 28,6 procent högre än 2022. Polisen tvekar inte att koppla den ökade våldsbrottsligheten till invandringen. skriver Die Welt:

Polisens statistik ger nu förklaringar till detta: Våldsfaktorerna sägs vara ”aktuella migrationshändelser” och ”den storskaliga invandringen av flyktingar”.

Bland de 190 605 misstänkta för våldsbrott i Tyskland förra året var 79 088 utlänningar – återigen en andel på cirka 41 procent.

Asylinvandringen är inte den enda källan till utlänningars brottslighet. Kriminella gäng från Östeuropa är också starkt representerade, inte minst när det gäller tillgreppsbrott, enligt Die Welt.