Kommentarer

Överste Douglas Macgregor, pensionerad amerikansk arméöverste, regeringstjänsteman, författare, konsult och politisk kommentator, kallar DCA-avtalet mellan Sverige och USA för ”ett mycket farligt avtal”. Avtalet är av samma slag som Tyskland och Japan tvingades underteckna efter att ha förlorat andra världskriget och det ger inte Sverige någon möjlighet att kontrollera eller begränsa amerikanska kärnvapen i Sverige.

Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen den 13 maj 2024, där Kristersson menade att kärnvapen kan tillåtas på svenskt territorium under krigstid, har väckt reaktioner i omvärlden. Kristerssons uttalande bottnar i att Sverige den 5 december 2023 skrev under ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, med USA. Avtalet reglerar bland annat frågor som de amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring av materiel i Sverige. I regeringens pressmeddelande presenterades avtalet på följande sätt:

”Avtalet är ett viktigt steg i ett fördjupat praktiskt militärt samarbete med USA. Avtalet stärker både Sveriges och våra grannländers regionala säkerhet genom att det signalerar USA:s engagemang och faktiska närvaro. [—]

Avtalet anger vilka av Försvarsmaktens områden och anläggningar som USA kommer ha tillgång till och möjlighet att besöka och vidta aktiviteter på. Se det bifogade avtalet för mer detaljer.”

Men statsministerns uttalande om att kärnvapen endast kan bli aktuella under krigstid, motsägs nu alltså av Douglas Macgregor, som i en text publicerad i Blueshift News har ett klart och tydligt budskap till de nordiska länderna.

Avtalet innebär att amerikanska kärnvapen kan föras in i Sverige utan att den svenska regeringen ens informeras om det. Avtalet ger visserligen USA rätt att använda kärnvapen på svenskt territorium för försvar, men det medger även att Sverige kan användas som en plattform för amerikanska offensiva attacker mot vilket land som helst i världen.

Att avtalet huvudsakligen innebär att Sverige garanteras militär assistans av USA om vi angrips, avvisas av Macgregor. Formuleringarna innebär istället att amerikansk trupp kan mobilisera och inleda ett anfall mot en nation, exempelvis Ryssland, från svenskt territorium – utan att informera eller samråda med den svenska regeringen.

Uppfattningen att [den svenska regeringen] skulle ha vetorätt över allt som vi kan göra på er nationella mark är löjlig. Så fort man går med på att tillåta en främmande armé att marschera över ens territorium, har man redan överlämnat delar av sin suveränitet.

Modellen för dessa överenskommelser var i själva verket de fördrag som vi [USA] nådde med Tyskland och Japan när de hade förlorat ett stort krig, hade lite mark att stå på och i huvudsak undertecknade i stort sett vad vi än ställde framför dem.

Er nation är nu i grund och botten gisslan inför vad USA gör eller inte gör mot nästan vilken fiende som helst, inte bara Ryssland, utan potentiellt vilken motståndare som helst.

Om ni läser [DCA-avtalet] noggrant, [sägs det] att vi har fri tillgång till samtliga 17 militärbaser. Det finns inget där som hindrar oss från att ta in kärnvapen eller något annat avancerat vapensystem som vi kan utveckla.

Under tiden kan Sverige användas som avfyrningsramp för attacker mot Ryssland eller mot vilken nation som helst som USA hamnar i konflikt med.


Kärnvapen i Europa 2022 respektive 2024. Illustration: Skärmdump Blueshift News.

Överste Douglas Macgregor menar att det finns många scenarier som kan leda till väpnade konflikter i Sveriges närområde, exempelvis konflikter om naturtillgångar. Tidigare denna vecka krävde exempelvis EU att Sverige måste tillåta större gruvdrift för att utvinna sällsynta och kostbara metaller som behövs bland annat för tillverkning av elbilar. Om de svenska naturtillgångarna utvinns, minskar beroendet av import från Kina.

Dessutom betonar Macgregor att Nato har en önskan om en ”permanent expansion” för försvarsalliansen. Enligt honom syftar en sådan permanent expansion primärt till att upprätthålla den konflikt och fientlighet mot Ryssland, som Nato-ländernas makthavare anser vara oumbärliga för deras fortsatta politiska dominans. Dessutom innebär de stora satsningarna på Natos utvidgning att ländernas medborgare måste underkasta sig makthavarnas visioner för Europa – visioner som inte nödvändigtvis delas av medborgarna.

Jag tror att de flesta européer har kommit på att de inte nödvändigtvis ansluter sig till dessa värderingar. Du vet, svenskar gillar faktiskt Sverige, de vill att det ska förbli svenskt.

Samma sak gäller i Norge, England, Skottland Wales. Men regeringarna bryr sig inte om det. Du vet, att omforma er till en amorf massa av bedövade konsumenter utan verklig nationell identitet eller syfte verkar vara sluttillståndet.


Natos utbredning i Europa från 1998 till 2023. Idag är även Sverige ett Nato-land. Illustration: Skärmdump Blueshift News.

Överste Macgregor menar att befolkningarna har tappat kontrollen över sina liv och kritiken mot Europas och USA:s makthavare, som han kallar globalister och neocons, är skarp.

Man kan komma på hur många olika termer som helst, men de är människor som tror att de har monopol på visdom, sanning och förståelse och att vi inte är kapabla att fatta beslut i vårt eget intresse. Därför försöker de avskaffa alla demokratiska forum som kan utsätta deras agenda för offentlig granskning.

Med andra ord försöker de använda lagstiftningar och påbud för att göra det omöjligt för våra befolkningar, våra väljare, att själva bestämma något. Det är en mycket antidemokratisk auktoritär klass, och så länge den härskar i Europa och i USA kommer vi att förbli i krig med hur många olika nationer som helst.

Macgregor ser dock inget existentiellt hot från Ryssland mot Sverige.

De [ryssarna] vill helt enkelt att Ukraina ska vara neutralt. De vill inte ha en stat vid sin gräns som är beväpnad till tänderna med vapen riktade mot dem. Vi [USA] är intresserade av att provocera Ryssland, bokstavligen från Finland hela vägen till Armenien. Det är katastrofalt dumt och onödigt.

Och det är något som svenskarna måste tänka på. Jag hoppas verkligen att riksdagen kommer att diskutera denna fråga mycket grundligt innan de verkligen skriver under.

Världen är mycket mindre nu och beslut fattas på några sekunder, vapen avfyras och når sina mål på några minuter.

Så om du inte har kontroll över vad som finns på din mark, är du i mycket stor risk eftersom du i huvudsak har avsagt dig ansvaret för din egen nationella säkerhet till en främmande makt.

Macgregor avslutar med att ge det svenska folket rådet att ta reda på vilka hittills okända och hemliga delar av DCA-avtalet som regeringen inte har offentliggjort. Dessa sekretessbelagda delar kan specifikt avse kärnvapen samt innehålla information om när och hur de är planerade att användas:

Som svensk skulle jag vilja titta på det. Jag skulle vilja veta vad som inte är offentligt och ta reda på vad som finns i [avtalet].

För att avtalet ska träda i kraft behöver riksdagen godkänna avtalet och besluta om författningsändringar som krävs för att genomföra det. Riksdagen ska behandla DCA-avtalet under innevarande år och det beräknas kunna träda i kraft under 2025.