Nyheter

I dag presenterades en extra utrikesdeklaration för riksdagen av utrikesminister Tobias Billström (M) som en följd av att Sverige blev Natomedlem den 7 mars.

I utrikesdeklaration slår regeringen fast att Ryssland kraftigt och under lång tid försämrat det säkerhetspolitiska läget.

– Ryssland har valt ett konfrontatoriskt förhållningssätt till EU och Nato. Den konfrontationen behöver bemötas, säger utrikesminister Tobias Billström.

– Det är en epokgörande händelse för vårt land och innebär en djupgående och omedelbar förändring av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, sa Tobias Billström (M).
I deklarationen konstateras att Sveriges medlemskap i alliansen är en direkt följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

– Rysslands mål med kriget är att skapa ett imperium och med våld omkullkasta den europeiska säkerhetsordningen, sa Billström.

Det framgår också att Ryssland ytterligare sänkt sin tröskel för användning av massivt militärt våld, att landet är berett att ta mycket stora risker och acceptera mycket stora förluster, inte minst i människoliv.

– Ryssland har steg för steg undantagit sig rustningskontrollens begränsningar, säger Billström.

– De ryska hoten om kärnvapen är djupt oansvariga, fortsätter han.

Rysslands agerade bedöms ha försämrat säkerhetsläget i Europa och i Sveriges närområde nu och för en lång tid framöver.

– Ryssland har valt ett konfrontatoriskt förhållningssätt till EU och Nato. Den konfrontationen behöver bemötas, sa Billström.

– Sverige måste tillsammans med sina partner och allierade föra en samlad, långsiktig och strategisk politik för att motverka Rysslands maktexpansion och möjligheter att göra skada.
Deklarationen återupprepar också budskapet att det inte finns skäl för att ha kärnvapen, eller permanenta baser, på svenskt territorium i fredstid.

Talet i dess helhet kan du läsa här