Nyheter

Zelenskyj jämför Ukraina med Europa efter andra världskriget, och ber G7-länderna att ta fram en ”Marshallplan” för att återuppbygga landet efter kriget. Men Zelenskyj borde nog använda en miniräknare först.

Vi har hört liknande förslag om andra områden, som att vi behöver en ”Marshallplan” för Afrika.

– Vi behöver en tydlig plan för återuppbyggnaden av Ukraina. I likhet med vad Marshallplanen var för Europa efter kriget, sa Volodymyr Zelenskyj i sitt tal till toppmötet på torsdagen och syftade på USA:s ekonomiska hjälppaket för ett Europa som låg i ruiner efter andra världskriget. (NTB-AP)

Men problemet är att en sådan plan inte kommer att ha den minsta effekt om den inte mångdubblas jämfört med originalet.

Marshallstödet, på totalt 13,2 miljarder dollar, var stöd till totalt 16 länder och skulle användas för återuppbyggnad. Det motsvarar cirka 168 miljarder dollar 2024, nästan 1 760 miljarder kronor.

Sedan januari 2022 har de flesta västländer utlovat mer än 380 miljarder dollar i bistånd till Ukraina, inklusive nästan 118 miljarder dollar i direkt militärt bistånd till Ukraina från enskilda länder.

380 miljarder dollar är redan långt över det dubbla vad som betalades ut i bistånd till stora delar av Västeuropa efter världskriget. Document har tidigare skrivit om företrädare för Senior Tanken, som anser att enbart Norge borde skänka 1 000 miljarder till Ukraina, det vill säga ge långt över dubbelt så mycket i stöd till Ukraina som det gigantiska USA gav till ett Europa i ruiner under loppet av fyra år.

Världsbanken uppskattar att det kommer att kosta minst 4 700 miljarder kronor att återuppbygga Ukraina. Naturligtvis ökar priset för varje dag som går av kriget, eftersom mer och mer förstörelse tillfogas ukrainsk infrastruktur. Det finns en viss överlappning här, beroende på när kriget tar slut. Men slutsatsen är klar: Marshallstödet kommer att vara minimalt jämfört med det stöd Zelenskyj hoppas på.

Det finns naturligtvis många i väst som anser att det är rätt att stödja Ukraina så långt som möjligt. Det vore hur som helst fel att jämföra detta med vad USA gjorde efter andra världskriget, både vad gäller mål, kvantitet och varaktighet.

Zelenskyj berömde G7-ledarna och sa att upphävandet av restriktionerna för användningen av vapen som Ukraina har fått från väst ökar motståndet mot ryska flygangrepp.

Som Document skrev tidigare i dag  har G7-länderna också kommit överens om att ge Ukraina ett ”lån” på 50 miljarder dollar. Detta ska betalas tillbaka med räntan på ryssarnas frysta medel på 300 miljarder dollar.

Talesperson för det ryska utrikesdepartementet, Maria Zakharova, säger att Ryssland har gjort listor över västerländska fordringar i Ryssland. De kommer att konfiskeras. Nato och EU skjuter sig själva i foten och det finns knappast någon som har förmågan eller viljan att ge oss ytterligare en Marshallhjälp.