Kommentarer

En demokrati är konstruerad på ett sådant sätt att lögnen aldrig ska övertrumfa sanningen. Det är därför vi vi har det som amerikanerna kallar accountability, vilket betyder att någon alltid måsta vara ansvarig. Om du har ställt till med några oegentligheter som officiell representant, vare sig som vald politiker eller som tjänsteman, är det du som måste stå till svars. Om inte – så ruttnar syetemet inifrån.

Det är just detta som personerna bakom den så kallade the Russian collusion i USA satt ur spel. Endast en enda person har blivit dömd – till ett väldigt lågt straff – för något som i själva verket var en stor konspiration. För att riktigt förstå omfånget och metoderna bör man lyssna på Kash Patel. Han rekryterades från avdelningen för kontraterror inom justitiedepartementet under Obama, för att istället bli Devin Nunees högra hand som ledde kontrollkommittén i representanthuset under de två år som republikanerna hade majoritetsställning. Patel har indiska föräldrar som kom från Uganda till Canda efter att Idi Amin hade kastat ut dem ur landet. Han har inte glömt sin bakgrund och vad Amerika gjorde för hans föräldrar. Patel hade satt sig in i arbetet på justitiedepartementet. Han visste hur man reder ut saker och ting. Därför kunde han använda samma metoder för att lista ut vad och vem som sysslade med  Operation Hurricane dvs. kontraspionageaktionen mot Donald Trump och hans kampanj.

Kontrollkommittén i Representanthuset har så kallad subpoena power,dvs. rätt att inkalla politiker och tjänstemän för att under ed och bak lyckta dörrar framlägga vittnesmål. Då det första förhöret skulle äga rum gick larmet i Washington: Vad är det här för en figur som tror att han kan avkräva oss svar för saker som bör förbli en en intern hemlighet? Men Nunes/Pate godkändes av Speaker of the House, som den gången hette Paul Ryan, vilket innebar att de som inkallats till förhör blev tvungna att ställa upp.

Sammanlagt 60 toppnamn från FBI, CIA, Director of National Intelligence och justitiedepartementet blev således tvungna att svara på frågor bak lyckta dörrar. Den mest centrala frågan löd: Hade de sett några bevis på att Trump och hans kampanj hade haft något samröre med ryssarna? För det var just det Demokraterna hade framfört offentligt och som tjänstemännen oavbrutet hade läckt till medierna. Dessa påståenden och läckta uppgifter skapade en formlig tsunami av diverse påståenden om Trump och ryssarna. Och när den väl rullat igång blev den omöjlig att stoppa.

Fanns det någon grund för anklagelserna? Svaret var nej. Ingen hade sett eller  kunnat lägga fram några bevis för att anklagelserna stämde med verkligheten. Detta ledde till en oundviklig slutsats: Några hade medvetet velat skapa en tsunami – trots att den byggde på rena lögner.

Frågan var hur högt upp i systemet denna lögnkampanj hade planterats. Vi vet att Obama och Biden ledde ett möte i Vita Huset den 5 januari 2017, dvs. två veckor innan Trump skulle avlägga presidenteden. Vi vet också att mötet uteslutande handlade om: Hur ska vi göra för att komma åt Trumps tilltänkte nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn. Flynn var tidigare chef för den militära underrättelsetjänsten. Han kände till hur systemet fungerade. Om Obama hade några lik i garderoben skulle Flynn finna dem.

Enda gången Obama och Trump träffades var det två personer som Obama speciellt varnade honom för: Nordkoreas diktator och Michael Flynn. En tämligen märklig kombination som visade hur starkt Obama önskade förhindra Flynns tillsättning. Tillsammans med utvalda journalister, av vilka Washington Posts Daniel Ignatius var en, lyckades  FBI, CIA, NSA, Direktor of National Intelligence få ett grepp om Flynn genom att avlyssna hans telefonsamtal. Men de nöjde sig inte med att ha satt stopp för Flynns utnämning. Bob Mueller, tidigare FBI-chef, var sedan 2013 Justitiedepartementets specielle underrättelseman och nu ville han försöka få Flynn att ”sjunga ut” om Trump. De ville göra Flynn till ett villigt redskap. Men för att klara av den saken måste de först knäcka honom moraliskt. Det första de gjorde var att ödelägga hans ekonomi så att han blev tvungen att sälja sitt hus. Men det var inte förrän de hotade att åtala hans son som han gav vika.

Dessa påtryckningar förstärktes av att de hade media på sin sida. I samtliga affärer – mot Trump, Manafort, Stone, och Flynn – deltog journalister aktivt i spelet tillsammans med underrättelseapparaten. När staten och media spelar i samma lag för att komma åt folk – och använder lögnen som vapen – blir det svårt för allmänheten att avgöra vad som är lögn och vad som är sanning eller rentav påhittat.

Hella denna process har gjort något med USA. En del tror att det som Hillary, Obama, Brennan, Comey, Rosenstein, Yates, Numes och Schumer sagt offentligt är sant. De har aldrig fått veta vad de sa till varandra bakom stängda dörrar. Varför inte? För att de bara har lyssnat på vad CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC, ABC, CBS, NBC haft att säga om saken. Och alla dessa medier har hela tiden hållit Demokraterna och underrättelseapparaten om ryggen.

När staten och media börjar samarbeta och använder lögnen som metod upphör författningen att gälla. Den demokratiska statens maktfördelning har nämligen ett syfte: Att sprida ut makten så att dess olika delar kan kontrollera varandra och därmed bevara integriteten. Men allt detta upphör när institutionen som skulle hålla ett vakande öga mot makten själv blir en del av den; Media. Även om detta maktmissbruk har utspelat sig i USA så har det också spritt sig till Västeuropa och vad vi vet – åtminstone vad gäller Skandinavien – har man också här tagit parti för lögnen. Det är mycket allvarligt eftersom dessa medier har blivit medskyldiga till att hos oss förneka sanningen om befolkningsutskiftningen, kriminaliteten och kulturkrockarna. De har tagit parti för lögnarna.

Korrumpteringen av det amerikanska systemet sträcker sig längre bak i tiden och beror på många faktorer. Men den slog rekord under Obama som eftersom han var färgad, triumferande kunde tillåta sig vad han ville; Han kunde per definition inte göra några fel. I fyra år förde media en kampanj mot Trump och ju mer de insåg vilket stort stöd han hade, desto vildare blev de. Vad den anständiga allmänheten inte tycks förstå är att vad media och Demokraterna gjorde var att riva sönder det som kallas the fabric of society,dvs. själva samhällskroppen. Om en stor förbrytelse begås och ingen ställs till ansvar kan såren aldrig läkas. Kash Patel uttrycker sig i försiktiga ordalag, men mot slutet av intervjun med Jan Jakielek säger han att man inte kan lägga det inträffade bakom sig förrän de skyldiga ställs till ansvar.

Men det har inte skett med Russia Collusion. Tvärtom. De skyldiga har återtagit makten, dvs. både de som var aktiva deltagare och de som villigt spred lögnerna. Samtliga i Biden-administrationen har sin del i dessa lögner. Och till detta har vi nu också fått den så kallade kritiska rasteorin och de skador som dessa rasistiska lögner ställer till med.

Metastatiska lögner

Det är förbluffande med vilken fart dessa lögner sedan 2020 har fått fäste och exponerats i BLM:s och Antifas härjningar. Demokraterna har skapat en ny fantom; Vit rasism. Ingen har sett den men ändå påstås den finnas överallt. Det var den vita rasismen som man påstår låg bakom skotten mot asiatiska kvinnor på ett massageinstitut i Georgia i förra veckan. Detta trots att polisen och självaste FBI-chefen uttalade att det inte fanns några rasistiska motiv bakom dådet.. Men det betyder ingenting. Fantasierna lever sitt eget liv. Kamala Harris påstår att det som händer i USA, med hat mot asiater, påminner om Roosevelts internering av asiater under Andra världskriget. Ingen jämförelse tycks vara för grotesk för att framföras.

Västeuropeiska politiker deltar i spelet med sin kamp mot högerpopulism, och medierna har lärt sig konsten att frammana fantomer som skrämmer medborgarna. Men precis som i det gamla Sovjetunionen; Medborgarna måste serveras allt starkare doser för att hållas i schack. Biden och hans team tog händelserna den 6 januari i Washington som förevändning för att tillsammans med medierna skapa en bild av ett växande hot från vita nationalister. Det har gått så långt att medierna villigt återger rapporter om att Quanon och Proud Boys skulle storma Washington den 4 mars och återinsätta Trump som president. När dagen närmade sig stod journalisterna redo runtom i staden för att rapportera om invasionen. Det är ingen ”lek”  utan de ställer sig och talar rakt in i sina kameror om att högerextremisterna snart kommer att dyka upp. Och de kommer inte på bättre tankar när dagen väl passerat och ingenting har hänt. Det är precis som när Dommedagssekter inte löses upp trots att datumet för världens undergång både kommer och går. De flyttar bara fram datumet.

Icke-händelsen har blivit själva händelsen, som Rubin sa i fredags när Biden stod på huvudet tre gånger i flygplanstrappan. Det vill säga inte fallet i sig, utan att MSM gör det till en icke-händelse – till själva storyn. Men hur ska man berätta för folk som inte uppfattat innebörden av vad som hände att det allvarliga utgörs av att medierna lever i en fantasivärld? MSM har inte berättat någonting för sin publik om Russia collusion och häxjakten på Trump. Det har inte heller norska medier gjort. De följer manuskriptet från Washington till punkt och pricka. Vita huset förklarade för övrigt i fredags att Bidens fall i flygplanstrappan berodde på ett plötsligt vindkast. Men fallet spreds viralt på nätet, trots att Twitter inte ville visa det.

Nätet utgör ett hot mot lögnen och lögnarna. Därför är det också helt logiskt att Big Tech lät masken falla och helt öppet ingrep i presidentvalet. Precis som i sagornas värld har lögnen växt och blivit både stor och fet. 39 procent av amerikanarna tror att valet den 3 november var uppgjort på förhand. Det har sina orsaker. De har förstått vad som pågick under Russia collusion och har sett att ingen har ställts till svars. Om en så stor och omfattande aktion kan äga rum med statsapparatens direkta inblandning – varför inte även ett fejkat val, tänker de. Detta tvivel på den egna statsmakten kommer att bestå ända tills amerikanarna får svar och någon eller några tar på sig ansvaret. Istället har USA fått flera gapande sår – av vilka ett falskt val är det största. Utifrån detta dyker nya lögner upp som vi kan konstatera i vår samtid:

Bland alla de frågor som Tony Blinken hade rabblat upp att han skulle ställa till kineserna under mötet  i Alaska i torsdags lyste en med sin frånvaro: Coronaviruset. Jerry Nadler i kongressen sa att kalla Coronan för Kinaviruset, som den tidigare administrationen gjorde, vore detsamma som att demonisera Kina. Cirkeln är sluten. Lögnarna biter sig själva i svansen. USA har förlorat 500 000 människor på grund av den pandemi som kineserna medvetet spred ut över världen. Men det är ett faktum som Blinken inte törs diskutera med kineserna. Han visar kineserna hur svagt Amerika har blivit. Precis som kineserna räknade med när de lät den internationella flygtrafiken pågå som vanligt – samtidigt som Wuhan isolerades.