Kommentarer

Radikala förändringar kräver radikala tankar om man vill förstå vad som händer. Det ska mycket till innan människorna inser att myndigheterna inte längre är deras vänner, utan deras fiender. Oftast är det människor i samhällets utkant som insett det.

Men de förändringar som har skett i USA är så drastiska att även vanliga, skötsamma medborgare nu inser att den så kallade polariseringen bara är ett annat ord för att en oligarki försöker ta över USA. Eftersom USA är ledande nation för den fria världen handlar det om en utveckling som också berör Europa och Skandinavien.

American Greatness (OBS LÄNK!) är ett internetforum där dessa människor skriver och berättar om sina tankar och uppfattningar. Det har blivit en samlingsplats för den typ av människor som en gång skapade USA. En plats för den egna patriotismen.

Man kan inte gradera måttet av frihet. När den hotas handlar det om antingen eller: Slåss för din frihet, eller förlora den.

Angelo Codevilla är professor emeritus i statsvetenskap vid universitetet i Boston och han summerar det som nu händer i USA:

Vi som svurit att försvara vår konstitution mot alla fiender, såväl utländska som inhemska har inga som helst skyldigheter att låta oss styras av de oligarker som nu styr vårt land.

Regime vs. Regime (OBS LÄNK!)

-Vi är inte skyldiga att vara lojala mot dessa människor som motarbetar allt vi står för.

Det är starka ord som man inte uttalar lättvindigt. Men sådana allvarsord har den allvarliga situationen påtvingats amerikanerna.

Codeville tar sig an själva författningen och pekar i synnerhet på de rättigheter som är knutna till rättssäkerheten. Han jämför dem med hur myndigheterna har behandlat deltagarna i händelserna 6. januari. Det gäller både dem som var inne i Kongressen och alla som befann sig i Washington den aktuella dagen, oavsett om de deltog i mötet med Trump eller ej.

Det finns åtskilliga omständigheter runt 6.januari som väcker misstankar om att det som hände var en medvetet, iscensatt och organiserad provokation.

FBI har gått igenom och kartlagt mobil- och datatrafiken hos alla som befann sig nära och i Kongressen den 6. jannuari.(OBS LÄNK!)

Senator Ron Wisconsin säger att han tror på uppgifterna i J. Michael Wallers artikel i thefederalist.com. Waller är specialist på psykologisk krigsföring och har undervisat vid Fort Bragg: I Saw Provocateurs At The Capitol Riots On Jan.6(OBS LÄNK!)

Om den artikeln överensstämmer med sanningen framstår det som hände efter 6.januari i ännu mörkare dager. Demokraterna och medierna har gått i taket i sina hysteriska försök att till varje pris göra upp med vad de kallar den inre fienden, nämligen vita rasister och extremister.

Det som var en uppvärmning under Obama och fortsatte som jakten på Russia collusion under Trump, där demokraterna använde sig av FBI, CIA, NSA och Justitiedepartementet som sina verktyg mot presidenten, saknar motstycke i amerikansk historia.

De var angelägna om att visa upp sin makt och var fullt villiga att använda sig av den. Nu äger de hela makten och har för avsikt att krossa oppositionen. Det är sånt man brukar läsa om beträffande andra länders regimer och metoder. Men det är precis vad USA nu förvandlats till: En regim. En regim som vänt sig mot alla patrioter, men också förstått att de försatt sig själva i dödlig fara.

Codevilla redogör för hur de använder sig av justisen för att knäcka folk. Några hundra sitter fortfarande arresterade på grund av händelserna 6.januari. Dessutom är de inlåsta i isoleringsceller och har ingen aning om varför de befinner sig i fängelse. Inget åtal har ännu väckts. Bidens folk vill helt enkelt skrämma och knäcka dem. Om man inser att Bidens folk är samma människor som släppte lös mobben så att den kunde bränna upp polisstationer och tingshus, så framstår det hela i ett tydligt ljus, även om det smärtar: Här handlar det inte bara om felgrepp eller maktmissbruk. Det är fråga om något mycket värre. Man har etablerat en regim vars avsikt är att krossa lagar och rättsordning och förvandla amerikanerna till undersåtar och ta ifrån dem deras eget land. Det förklarar också varför landets södra gräns nu tillåts översvämmas av främlingar. Det är ett krig som förs på flera fronter samtidigt.

The attempt of Americas ruling class to convict 455 persons of ”armed insurrection” -i.e. of waging war against the United States, a species of treason – for protesting insufficient scrutiny of the 2020 election on January 6 in the Capitol, while at the same time it excuses and even cheers the burning and looting of corthouses, policestations, and downtowns all over America, is not the exercise of a ”double standard.”

Codeville tar en liten paus för att låta orden riktigt sjunka in: Detta är inte dubbelmoral eller hyckleri, vilket Sean Hannity sagt åtskilliga gånger och som vi vant oss vid att tro.

Detta är en regim som för krig mot republiken och författningen och till varje pris och med alla medel vill krossa den.

The people in and out of government who do this are not corrupt. Instead acting as part of the regime – the oligarchy – they are replacing the American republic and waging war to crush its remains.

The sooner Americans realize that we are beeing governed by people at war with our Constitution and contemptuous of ourselves, the sooner those people may be treated as the enemies they are.

Dessa människor förtjänar ingen lojalitet. De är folkets fiender. De har förklarat krig mot republiken och vill ta ifrån amerikanerna deras frihet.

Den version som är övertygande gör också världen mer begriplig. Codevilles tankar ”makes sense” av det som har hänt i USA under senare år. Det vi har sett under Bidens administration är inga ändringar, reverseringar av Trumps politik osv. Det har istället från dag ett handlat om ett angrepp på republiken. Öppnandet av gränserna var en medveten handling.

Anklagelserna om att det var vita supermacister som försökte storma Kongressen för att annulera presidentvalet var bara en sidoshow,dvs. de som påstod det visste mycket väl att det inte hade någon förankring i verkligheten. Demokraterna protesterade mot elektorerna 2016, precis som Republikanerna ville göra 2020.

Men det fanns de som ville skapa en Riksdagsbrand som kunde användas som anledning till att starta en klappjakt på Trump-supporters.

Om man lyckas etablera ett narrativ om ”vit överhöghet” så ger man vänsterliberaler något att fylkas kring, samtidigt som man skrämmer vettet ur vanligt folk. En hel del av det som har hänt i USA handlar om att vanliga människor skräms till tystnad. Därför är det av stor betydelse att Trump fick tio millioner fler röster 2020: Vanligt folk visste vad de tyckte och vem de ville ha.

De vanliga människorna har länge känt till att det pågår saker i USA som mäktiga krafter försöker dölja. De har aldrig köpt den officiella versionen av Kennedy-mordet. De känner stanken från Jeffrey Epsteins föregivna självmord i fängelsecellen. De känner lössen på gången. Det var därför Hillary Clinton förlorade mot Trump.

I ett korrupt land brukar vanliga medborgare utveckla ett gott luktsinne för ruttna samhällsförhållanden. Det är nämligen ett viktigt sinne som behövs för att man ska kunna överleva.

USA har tagits över av sådana moraliskt fördärvade krafter. De har inte vunnit någon slutseger så långt. Och patrioterna mobiliserar. De har något de korrupta krafterna inte har: De har moralen och sanningen på sin sida.

Vi har ingen skyldighet att vara lojala mot de korrupta. De är våra fiender. De för krig mot allt det vi håller kärt, skriver Codeville.

Sådana tankar kommer också börja eka i  Europa som befinner sig i en likartad situation: Myndigheterna försöker byta ut folket och har valt islam till bundsförvanter mot det egna folket. De bedriver en form av nykolonisering.

Myndigheter och medier kan skrika sig hesa om rasism och islamofobi så mycket de vill. För när det går upp för folk att de håller på att mista det viktigaste av allt: Trygghet och frihet, kommer de att reagera.

Såtillvida kan uppvaknandet i USA får en stor betydelse./.