Doc-TV

Noen mennesker liker å plage andre. Jens Bjørneboe var opptatt av hva slags mennesker som likte å være politi og dommere. I vår tid har det kommet andre yrkesgrupper til hvor folk får utløp for deres lyster. Journalister er åpenbart en av dem. Eller åndsarbeidere generelt. De har vært de totalitære regimenes lydige håndlangere helt siden den franske revolusjon.

Vi er nå inne i en utvikling hvor vi ser konturene av et slikt regime som forsøker å underlegge seg befolkningen.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!